Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars

Wie de macht heeft, heeft het nieuws

Het nieuws wordt niet alleen gemaakt, maar ook duur betaald door wie er belang bij heeft. Zo werd in 1986 persbureau gesubsidieerd hoorde Britse regering, er waren hun journalisten óók in dienst van de inlichtingendienst/ De objectiviteit en de vaderlandsliefde van de Britse instelling die het Engelse standpunt vertegenwoordigt: ‘De moord op een or andere Chinamam behoeft geen belangstelling en kan worden genegeerd.’

De vergankelijkheid van Reuters

Reuters2

Polderpers