Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars

De wraak van commissaris der koningin Franssen en de onmacht van de provincies

Een korte serie van drie verhalen in het blad B&G over Zeeland, het noorden en Gelderland veroorzaakte ophef en consternatie. Zo moest drs.W.T. van Gelder in Zeeland al zijn ambtenaren een bloemetje sturen om gemurmureer te onderdrukken over zijn uitspraak dat in een kleinere provincie het niveau van ambtenaren vanzelfsprekend minder goed is dan in … “De wraak van commissaris der koningin Franssen en de onmacht van de provincies” verder lezen

Sur le déluge qui n’est pas venu

Fin janvier le début février 1995 l’eau avait tellement monté dans les grands fleuves des Pays-Bas que deux cent mille personnes se sont enfuies ou ont été évacuées. Plus de cent mille vaches, deux cent mille porcs, plus de deux millions de poulets et près de cent mille moutons ont dû être transportés vers des … “Sur le déluge qui n’est pas venu” verder lezen

De provincie heeft steviger typen mensen nodig die gezaghebbend zijn

In de afgelopen maanden publiceerde B&G-magazine drie verhalen over de macht en kracht van de provincie. Die zijn nogal pover. Commissarissen van de koningin klagen over het niveau van hun ambtenaren (Zeeland), maken zich boos over het gedrag van gemeenten die soms het provinciaal bestuur misleiden (Friesland) en moeten lijdzaam toezien hoe hier en daar … “De provincie heeft steviger typen mensen nodig die gezaghebbend zijn” verder lezen

Hoe een onhandigheidje van een minister tot een booming economie in het noorden leidde

Het is niet precies duidelijk of het nu ondanks of dankzij mevrouw Margreeth de Boer kwam dat het noorden van het land een booming economie werd. Feit is dat ze absoluut geen fan was van de idee om van Noord-Nederland een nieuwe economische corridor te maken. Ooit, toen ze nog minister was van VROM, verdedigde … “Hoe een onhandigheidje van een minister tot een booming economie in het noorden leidde” verder lezen

In Gelderland wordt niet meer gepraat over aantallen woningen maar over de kwaliteit ervan

De goede woning Op de goede plaats Op het goede moment In het Gelderse rivierengebied is sinds kort het woord woningbouwcontingent op de gemeentehuizen geschrapt. Geruisloos is daarmee de ijzeren wet verdwenen die gemeenten ketende aan een vooraf vastgesteld aantal woningen dat over en reeks van jaren mocht worden gebouwd. Zoveel en niet meer. In … “In Gelderland wordt niet meer gepraat over aantallen woningen maar over de kwaliteit ervan” verder lezen

‘Wat we niet moeten doen is de oplossing voor west-Nederland opleggen aan de rest, we moeten erkennen dat er verschillen zijn.’

Anderhalve eeuw geleden telde Nederland zestienhonderd gemeenten, er bestonden zo’n drieduizend waterschappen en er waren elf provincies. Vandaag is het aantal gemeenten beneden de vijfhonderd gedaald en zullen er weldra nog vijfentwintig waterschappen over zijn. Maar het aantal provincies veranderde niet noemenswaard. Dankzij nieuw gewonnen land werden het er zelfs twaalf. Had Thorbecke dan zo’n … “‘Wat we niet moeten doen is de oplossing voor west-Nederland opleggen aan de rest, we moeten erkennen dat er verschillen zijn.’” verder lezen

Polderpers