Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars

Citaat

‘De Hollander moest het land dat hij bewoont eerst op de zee veroveren. Het lag zo laag dat hij het door dijken tegen de zee moest beschermen. De dijk is het begin en het eind van zijn nationale leven. De massa der mannen vereenzelvigt zich met de dijk; eendrachtig stellen ze zich teweer tegen de … “Citaat” verder lezen

Woord vooraf

Sommige herinneringen zijn zo indringend dat ze de belangstelling een levenlang blijven bepalen. Het moet aan het eind van de jaren veertig zijn geweest want mijn vader had nog een paard en wagen. In de vakanties mocht ik met hem mee door de polders van het eiland om boodschappen te bezorgen bij de klanten. We … “Woord vooraf” verder lezen

Inleiding

Wat dit land zo bijzonder maakt, dat zijn z’n lage luchten waardoor in november en maart de hemel de aarde bijna raakt. Dat is het licht en vooral het licht in oktober boven de rivier. En dat zijn z’n dijken. Er zijn in dit land vijftienhonderd kilometer rivierdijken. Als de zeedijken, de zeeweringen, duinen en … “Inleiding” verder lezen

Hoog water 1993 – Het begin

Het is eind 1993 en op de uiterwaarden slaan de dieren op de vlucht. Want het wordt hoog water. Eerst komen de hazen. Met raar gekromde ruggen, bang om nat te worden, rennen ze op hoge poten over de nog droge dammetjes naar de dijk. Vaak moeten ze het laatste stuk zwemmen, omdat daar het … “Hoog water 1993 – Het begin” verder lezen

Het orakel van Druten

Toen de heemraden die zondagavond de extra vergadering van de dijkstoel om tien over acht verlieten, werden ze opgewacht door een oude vrouw. Ze stond tegen de muur van de ingang naar het districtshuis in Druten. Volgens omwonenden had ze de hele avond als een schim over het Kerkeland gedwaald. Ze was langs de bomenrij … “Het orakel van Druten” verder lezen

Als rivalen bijeen

Later zou blijken dat niemand iemand vertrouwde. De waterschappen murmureerden tegen de bemoeizucht van de provincie en voelden zich geknecht door Rijkswaterstaat. De provincie gruwde van de onbetrouwbaarheid van Rijkswaterstaat. De gemeenten trokken de deskundigheid van de waterschappen in twijfel. De commissaris van de koningin werd fijntjes op z’n plaats gezet door de burgemeester. Burgemeesters … “Als rivalen bijeen” verder lezen

Polderpers