Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars

‘Een appel die altijd hetzelfde is, net als een stuk Mars’

Aan een boom ‘(…) Ik ben vanavond in de tuin gegaan De bloemen waren allen wit, de maan had haar ontroerd. Ik heb een boom omhelsd. Hij was niet groot, zijn bast was hard, maar ik voelde duidelijk het kloppen van een hart; ik denk dat het alleen het mijne was. Ik stond in het … “‘Een appel die altijd hetzelfde is, net als een stuk Mars’” verder lezen

Het einde van een geschiedenis

‘God weet: ik heb mijn verzen uitgestort voor wie ik nimmer zag noch ooit zal zien Opdracht vol raadselen.Het uur is kort. Misschien is het een erfgenaam: nadien Wanneer ik zelf tot stof zal zijn verdord. Een kind dat in dit land geboren wordt. (Ida Gerhardt, uit ‘Het Sterreschip’) Het einde van een geschiedenis De … “Het einde van een geschiedenis” verder lezen

Nawoord

Het verhaal van de laatste vijfentwintig jaar polderdistrict Betuwe is hiermee verteld. En hoe. Boeiend van het begin tot het einde, zowel door de inhoud als door de wijze waarop het is gepresenteerd. Het verhaal van dijkverzwaring, van hoog water, van vijfentwintig jaar worstelen om zelfstandig te blijven vooral. Maar ook het verhaal van de … “Nawoord” verder lezen

Gedichten

Vasalis 1909-2001 uit ‘Vergezichten en gezichten’, Amsterdam 1954) Ida Gerhardt 1905-1997, Verzamelde Gedichten Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2001) C.S. Adama van Scheltema 1877-1924, Verzamelde Gedichten W.L.& G.Brusse, Rotterdam Albert Verwey 1865-1937, uit ‘Oorspronkelijk dichtwerk’ tweede deel 1938 Willem van Toorn De Rivier, gepubliceerd in NRC Handelsblad, later in druk bij het tienjarig bestaan van … “Gedichten” verder lezen

Bronnen

Inleiding Reorganisatie in Rivierenland, een bestuurskundige analyse van het reorganisatieproces. (Prof.dr. J.H.J. van den Heuvel en dr. M.S. de Vries, februari 1998) Briefwisseling Polderdistrict Betuwe met Provincie Gelderland, maart/juni 1998 Notulen Dijkstoel 17 oktober 1974 Vrij Nederland 16 januari 1993 Provincies maken ruimte voor water, een advies van de commissie Water van het Interprovinciaal Overleg, … “Bronnen” verder lezen

Alfabetische lijst van personen die werden geinterviewd voor dit boek

H. Alders A. Augustijn-van Buuren H.W.M. Bergamin H.J.F. ten Berge G. Bitter † M. Bles-van der Velden J. de Bondt J. Coopmans J.T.M. Derksen H. Eerden J. van Engelen L. Goedegebure J. Hasken F. van Hemmen P. IJssels Th. Kamermans T.J. Keulen G.N. Kok W. de Koning J. Kroese J.G. van Leeuwen W. v.d. Linde … “Alfabetische lijst van personen die werden geinterviewd voor dit boek” verder lezen

Polderpers