Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars

Een generaal met gebrekkige kennis van topografie

‘En één dag nadat de hoofdingelanden voor vast op hun dijklegers gepost stonden, beval Waterstaat de riviercorrespondentie. De burgemeesters van de langs de dijk gelegen gemeenten werden daarop bijeengeroepen en de noodregelingen en ’t klokkenslag vastgesteld. Er was een hecht verband toen nog, al de bevelen van de dijkgraaf werden stipt nagekomen. De ingelanden die … “Een generaal met gebrekkige kennis van topografie” verder lezen

Het debacle van Brakel…

‘De minnaar van de blauwe ereprijs, de grijze Thijsse, hebt gij naar ’s lands wijs – hoe argeloos stond hij bij uw zwarte hulde – met eer gekroond, verwoest zijn paradijs’ ** ‘Het schoon van Holland: welhaast doodgesnoeid de vogel zwijgt, de rank is uitgebloeid. Een harde zon schijnt op de koolaspaden, Waarlangs gekneusde dovenetel … “Het debacle van Brakel…” verder lezen

… en de wijsheid van Rijswijk

Hetzelfde water ‘Ons lage land aan zee is een groot lijf Met aderen, aorta’s, bloedkanalen En al wat zich vertakt – een druk bedrijf Dat regelt dat we pijnloos ademhalen. Geen netwerk dat je ongestraft verbouwd Het overstroomt bij elke prop meteen. Wordt het in één arterie te benauwd, Dan spatten duizend haarvaten uiteen. (Gerrit … “… en de wijsheid van Rijswijk” verder lezen

De dijkgraaf, de straatvechter en de fusie

De machtige heren, die ’t waterschap regeren Wie heeft der dijken kruin Versterkt met grint en puin? Beschut de ingeland En weert de dwingeland Het knagend, woelend nat, Dat uitwoelt gat na gat En dreigt het vruchtbaar erf Met golven van verderf (…) Wie zijn de machtige heren, Die ’t waterschap beheren Het zijn de … “De dijkgraaf, de straatvechter en de fusie” verder lezen

Het water van het waterschap is er in groen, grijs en blauw

De Rivier ‘Je was hier kind geweest. Ik wilde vragen of daardoor in je hoofd één richting was omdat het landschap eeuwig maar stroomaf- waarts keek, de eindeloze dagen en nachten van mijn lange kinderzomers. Maar geen antwoord.Verhalen. De verhalen over jouw oude zomers. Ouder en later zie ik nu wel die richting in je … “Het water van het waterschap is er in groen, grijs en blauw” verder lezen

Das en kamsalamander komen op stapstenen paradijs binnen

De boer ‘Het ergste is dat alles blijft zoals het is Ik wil en kan niet ingrijpen ik wil naar huis, de koeien melken en vergeten wat ik zag. Het ergste is dat dit tumult, als op een schilderij- dat deze val, van wat? van nacht nu bijna al mij in één houding vat. Mijn … “Das en kamsalamander komen op stapstenen paradijs binnen” verder lezen

Polderpers