Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars

‘Ik heb een paspoort voor Sassen gestolen. Daardoor kon hij uit Nederland vluchten’

RUDIE VAN MEURS – Karl Breyer mag correspondent blijven van de Gemeenschappelijke Persdienst (GPD). Hij heeft alles ontkend. Hij heeft niet gewerkt voor het bureau van Staatsveiligheid (Boss) in Zuig Afrika. Hij is geen geheim agent van het apartheidsregime. En hij heeft nooit geld ontvangen van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Propaganda (Voorlichting).

GPD-correspondent Karl Breyer hielp oorlogsmisdadiger het land uit

paspoort

paspoort2

Polderpers