Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars

‘De Ramp’ (Hoorspel)

CAST

              'De ramp' 


personen:

familie:				vader
               			moeder
               			Trix
               			Simon
               			tante Bet

vrienden:           			Beliam
               			Rooie Piet
               			Klaasje
               			Nellie

ouderlingen:         			De Winter(grossier/fabrikant)
               			Bongers(wethouder)

overigen:           			predikant
               			Cent de klokkeluider               
               			buurman
     
vrienden ouders:
               			Gerrit
               			Sjaan        
                    
bijrollen:          			stem 1
               			stem 2
               			stem 3

               			jongen 1
               			jongen 2
               
               			man(1)
               			man(2)
               			vrouw(1)
               			vrouw(2)
               
               			nieuwslezer 1
               			nieuwslezer 2
        
        				Monus
               			aardbewoner
               			minister        
               
               			figuratie kerk/optocht

             - verleden en heden -

Simon(verteller):
			          'Van alle rampen die mij als kind overkwamen,
               			was de dood van mijn vader het ergst.
               			Ik verloor m'n jeugd en zekerheid. Ik verloor
               			vooral m'n geloof in rechtvaardigheid. Ik heb
               			dat nooit zo sterk gevoeld als nu, nu verleden                        
               			en heden elkaar steeds dichter naderen. Hoe
               			ouder ik word, hoe vertrouwder de beelden van  
               			toen worden. Misschien heeft dat vooral te   
               			maken met het besef dat als verleden 
               			en heden tenslotte samenvallen, het einde 
               			onvermijdelijk is'

(even rust, serene muziek - Kathleen Ferrier, Orphoe en Euri-
dici? - muziek sterft weg - omslaan pagina fotoboek)


1 EXT. DAG POLDER

buiten het huis in de polder, op een zomerse dag in de oorlog,
geluiden van dieren)

Trix:             			'Simon!'

Moeder:            			'Waar is die jongen nou'

Trix:             			'Simon, Simon!'

Moeder:            			'Hij hoort je niet'

Trix:             			'Hij is weggekropen in de schuur'

Moeder:            			'Wat doet die jongen toch raar'

Trix:             			'Simon, je krijgt iets'

Vader:            			'Je moet hem niet voor de gek houden'

Trix:             			'Hij durft niet'

Vader:            			'Waarom zou hij niet durven?'

Trix(proest):         			'Hij denkt dat als hij op de foto wordt
               			gezet, hij er niet meer afkan'

Vader:            			'Simon, kom nou joh, ik ben er toch bij'

Simon(verteller):
               			'Ik zie mezelf. Blond, bol en rond in een 
               			streep zonlicht op het plaatsje. Op de rug
               			van m'n vader. Met de autoped voor de poort.
               			Me schuw afwendend in de tuin van tante Bet
               			waar we woonden toen het dorp door de Duitsers
               			onder water was gezet'

(omslaan pagina fotoboek)
2. EXT. OCHTEND HUISKAMER

(ochtend in de huiskamer, sober vertrek, een kleed op de
grond, een pluche kleed over tafel, op het dressoir een zwarte
Philips-radio van bakoliet, moeder gooit uit kolenbak kolen op
de kachel, Simon(6) komt via trap naar beneden, rekt zich uit,
geeuwt en kleedt zich traag aan)

        - Engelen zijn onzichtbaar -

Simon:            			'Kunnen mensen onzichtbaar worden mama?'

Moeder:            			'Kleed je nu eens aan'

Simon:            			'Engelen zijn toch onzichtbaar?'

Moeder:            			'Engelen zijn in de hemel'

Simon:            			'De juffrouw zegt dat engelen overal zijn
               			maar dat je ze niet kan zien'

Moeder:            			'Als je opschiet mag je mee het paard halen'

Simon:            			'Zijn geesten gevaarlijk?'

Moeder:            			'Er is maar één geest, dat is de Heilige Geest'

Simon:            			'Beliam zegt dat vrouwtje Pepe als 
               			geest rondspookt'

Moeder(ongeduldig):
               			'Beliam kletst, er bestaan geen spoken'

Simon:            			'En heksen? Trix gelooft dat Pepe 's nachts in 
               			een heks verandert'        

Moeder(boos):         			'Trix is niet goed wijs. Pepe is alleen maar
               			een kleine, magere vrouw die hard praat. Verder
               			is er niks met haar.'

Simon:            			'De juffrouw zegt dat mensen in engelen                          
               			kunnen veranderen'

Moeder:            			'Schiet nou toch eens op'

Simon:            			'Misschien zijn ze nu wel hier en kijken ze
               			naar ons'
(begint zich haastig aan te kleden)


Simon(verteller):
               			'Trix was een paar jaar ouder. Ik had altijd
               			ruzie met haar. Zij kneep mij, ik trok aan haar
               			vlechten. Ze was bang in het donker. Ze was                        
               			altijd omringd door vriendjes en vriendinne-
               			tjes. Ik was het liefst alleen. Een keer ver-
               			kleedde ik me als spook en maakte haar zo 
               			bang dat ze niet meer alleen naar de zolder
               			durfde. Altijd beklaagde ze zich bij moeder.
               			Mijn vader was een lange, slanke man. Ik zie                       
               			de smalle, regelmatige afdruk van zijn rechter-
               			wijsvinger op het persoonsbewijs'

(omslaan pagina fotoboek)

         - Optillen aambeeld - 

3. INT. DAG HUISKAMER

(in de huiskamer, van buiten dringen geluiden door van hard
pratende mannen die, in de vorm van een wedstrijd, om de beurt
een aambeeld uit de smederij van de buurman proberen op de
drukken, steunend geluid van krachtoefeningen, applaus als het
lukt, mannenstem: 'Oefenen Arie, blijven oefenen')


Simon(bewonderend):        		'De smid, die heeft grote handen'

Moeder:            			'Je vader heeft mooie, slanke handen'

Simon:            			'Heb ik ook zulke handen'

Moeder:            			'Een beetje, die van je vader zijn fijner'

Trix:             			'Poeh, jouw handen zijn dik en vies

(gestommel, geren)
Trix:             			'Blijf van m'n vlechten af, auh, mama!'

Moeder(rustig):        			'Stop daar nou mee'

Simon:            			'Papa heeft ook sterke handen hè?'

Moeder:            			'Aan handen kan je vooral zien of iemand gevoe- 
               			lig is. Je vader is heel gevoelig' 


Vader komt hijgend het huis binnen, gaat kreunend zitten

Vader:            			'Ik krijg dat aambeeld maar niet boven 
               			m'n hoofd'

Moeder:            			'Hou daar dan ook mee op'

Vader:            			'Een vent van mijn leeftijd moet dat toch 
               			kunnen'

Moeder:            			'Jij kan weer andere dingen. Jullie
               			zijn net jongens'

Vader:            			'Het lijkt wel of ik nu al oud word'

Moeder:            			'Straks vertil je je nog'

Vader:         			'M'n handen trillen helemaal'

Moeder(zacht,uitdagend):        		'Ik wil wel dat je handen zacht blijven...'

Vader(lichte 
opwinding):          			'O ja, waarom dan wel...'

(geluid van gestoei, oppervlakkig gevrij)

Moeder(lachend):            		'Arie..., niet waar de kinderen bij zijn' 


          - Beste vriend -

Simon(verteller):
         			      	'Beliam was mijn beste vriend. Hij was een jaar
              			ouder. Hij staat met Trix voor de pomp. 
               			We speelden met een pakhuis
               			waarin een hijsbalk zat waarmee we zakjes 
               			erwten en bonen omhoog hesen. Ik herinner me
               			hoe op een dag vader en moeder plotseling                          
               			gedempt gingen praten, alsof ze op hun hoede
               			waren. Ze wilden ook niet meer dat ik naar
               			Beliam's ouders ging'

(omslaan pagina fotoboek)

4.EXT. DAG SCHOOLPLEIN
(op schoolplein, lawaai van spelende kinderen, Beliam en Simon
slenteren rond)

Beliam:            			' 't Waren Engelse vliegtuigen'

Simon:            			'Nietwaar, de moffen hebben het gedaan'

Beliam:            			'Mijn vader zegt dat Engelse vliegtuigen de 
               			bommen hebben laten vallen'

Simon:            			'Mijn vader zegt dat het de schuld van de 
               			moffen is. Daarom zijn al die mensen op het
               			dood'

Beliam:            			'Waarom zeg je moffen?'

Simon:            			'Mijn vader kan het weten'

Beliam:            			'Hoe dan?'

Simon:            			'Omdat mijn vader naar de ra...(slikt haastig                        
               			haastig in wat hij zeggen wil)...het gezien 
               			heeft'

Beliam(trots):        			'Mijn vader werkt op het gemeentehuis'

Simon:            			'Jouw vader is pro-Duits'

Beliam(fel):         			'Wat is dat'

Simon(aarzelt):        			'Dat weet ik niet, maar mijn vader zegt dat
               			jij er niks aan kan doen'
               

           - Optocht - 

Simon(verteller):
               			'Ik sta voor ons paard en wagen in een donker-
               			bruin pak dat tante Bet had nagemaakt van het
               			uniform van de Canadezen. Het was een paar
               			dagen na de bevrijding. Beliam was spoorloos.
               			Nadat zijn vader en broer Karel - die te jong
               			was voor schuld en te oud voor onschuld - samen
               			met andere NSB-ers waren opgepakt, was hij met
               			zijn moeder vertrokken. Ik weet nog dat er drie
               			vrouwen waren met kale hoofden. En ik herinner
               			me de NSB-burgemeester die in een kooi van
               			kippegaas door het dorp werd gereden'

(omslaan pagina fotoboek)

5. EXT. DAG. OPTOCHT                    

(Joelende mensen in optocht door het dorp, achter een door een
paard getrokken wagen waarop de kooi staat)

Stem 1:            			'Vuilak, eindelijk hebben we jou'

Stem 2:            			'Jij hebt Maan Levie verraden schoft'

Stem 3:            			'Hang hem op'

Stem 1:            			'Abbekerk moet hangen'

Stem 2:            			'Breng hem naar het raadhuis'

Stem 3:            			'Nu jullie vriendjes weg zijn, zijn jullie
               			bang he'

Simon:            			'Gaan ze hem doodmaken papa?'

Vader:            			'Nee hoor, ze maken hem alleen maar bang'

Simon:            			'Waarom doen ze dat papa?'

Vader:            			'Omdat die man fout is geweest'

Simon:            			'Fout?'

Vader:            			'Hij heeft anderen kwaad gedaan. En kwaad moet                        
               			worden gestraft'


6. INT. DAG KEUKEN
           - Borg staan - 

(opgewonden stemmen, flarden muziek, vaderlandse liederen,
gehos, luidende klokken, langzaam wegstervend, stemmen uit de
winkel van pratende mannen, beetje gedempd, geluiden uit de
keuken die met deur verbonden aan winkel grenst, klaarmaken
maaltijd)

Moeder:            			'Wie was het?'

Vader:            			'Ach, Veldman, die van dat grote gezin
               			uit de polder'

Moeder:            			'Die was toch fout?'

Vader:            			'Fout? Een meeloper. Die man is zo arm als een
               			rat. Hij dacht dat hij het beter zou krijgen' 

Moeder:            			'Dat die naar het dorp durft te komen?'

Vader:            			'Iedereen is gek, die 't bangst waren
               			schreeuwen nu het hardst'

Moeder:            			'Wat wil die van je'

Vader:            			'Hij vraagt of ik borg wil staan'

Moeder:            			'Pas maar op dat het ons geen klanten kost'

Vader:            			'Waarom? Hij heeft niemand verraden. Mensen
               			moeten opnieuw kunnen beginnen'

Moeder:            			'Maar moet jij borg staan? We hebben zelf nog
               			schuld bij De Winter'

Vader:            			'Iemand moet het doen'

Simon:            			'Beliam is weg'

Moeder:            			'Die arme jongen'

Simon:            			'Rooie Piet zegt dat Beliam's vader de koningin
               			een wijf heeft genoemd'

Trix(snibbig):        			'Je moet niet napraten'

Vader(streng):        			'Wat Beliam's vader heeft gedaan, mag je 
               			Beliam nooit kwalijk nemen'

Moeder:            			'Weet je dat Veldman niet aan het Avondmaal
               			mag?'

Vader:            			'De ouderlingen moeten niet doen alsof zij
               			heilig zijn'


Simon(verteller):
               			'Mijn vader met zijn zeehengel tussen het 
               			riet langs de rivier. Hij hield niet van 
               			mensen - daarin verschil ik niet van hem. Ik
               			beleef weer de tochten in de Jan Plezier
               			naar de speeltuin 'De Houten Paardjes' in de
               			duinen. Ik zat voor op de bank van de kapwagen
               			waarmee hij boodschappen rondbracht in de                          
               			polder. En hij leerde me met een koperdraad uit
               			een dynamo snoeken strikken in de Bernisse die                         
               			toen nog smal was, ondiep en vol van geheim-
               			zinnig leven'
(omslaan pagina fotoboek)


              - Snoeken strikken - 

7. EXT. DAG BUITEN
(zomerse dag, vredig, stilte met vogelgeluiden, kikkers in het
water die geluid maken, in de verte torenklok die slaat, vader
en Simon lopen op kousenvoeten door gras langs de rivier)

Vader(gedempt):			'Simon, kom'

Simon(rent, maakt te veel lawaai, geluid van borrelend water
waarin iets wegschiet):
               			'Waar?'

Vader:            			'Domoor, nou is 'ie weg'

Simon(verongelijkt):
               			'Het is mijn schuld he?'

Vader:            			'Je moet sluipen, net als een kat'

Simon:            			'Dat doe ik toch'
 
Vader:            			'Je loopt als een paard. Zacht, zacht'

Simon(mokkend):			'Ik kan niks'

Vader:            			'Een snoek is zo gevoelig dat 'ie wegschiet bij 
       				de minste trilling'

Simon:            			'...maar...'

Vader:            			'Stil, niet praten...'

(stilte met geluiden natuur)

Vader(fluisterend):
               			'Ja..., weer één, kom..., voorzichtig...sss'

Simon(schuifelt nu langzaam dichterbij, doet vader na:
               			'sss'

Vader:            			'Goed zo, kijk daar...'

Simon(teleurgesteld):
               			'Dat is een stok,ik....

Vader(zacht):         			'Sss, dat is geen stok, daar staat een snoek'

Simon(verwonderd):
               			'Echt..., is dat een....' 

Vader:            			'Sss, niets bewegen, zie je die kop en die 
               			bek. Nu gaan we hem vangen'

Simon(zacht):         			'Pakken'

Vader(zacht):         			'Dat lukt nooit, daar is een snoek veel te                          
        				slim voor...'

(stille blikkerende geluiden van een draad)

Vader(dempt stem nog verder):
               			'Kijk, zo maak je een strik, in de draad leg 
               			je een grote lus..'

Simon:            			'...een lasso...'

Vader:            			'Zoiets. Nu laat ik die heel voorzichtig in het
               			water zakken...., voor de kop van de snoek...

Simon(ademloos):
               			'Zooo langzaam'

Vader(zacht):         			'Geduld, daar gaat het om...als de snoek maar 
               			iets merkt schiet die weg...., nu trek ik de                       
               			lus met een wijde boog over de kop heen ....
               			tot achter de kieuwen...zie je die?

Simon:            			'Die dingen die heen en weer bewegen?'

(stilte, alleen ademen wordt nog gehoord)

Vader:            			'...nu komt het..., ik trek de strik aan....
               			langzaam, langzaam...(ineens luid)..Nu!!

Simon(schrikt):			'Auh'

(geluid van kletsend water, snoek die heen en weer slaat met
achterlijf tegen water, dan boven water komt en zich in boch-
ten wringt, dan in gras wordt gegooid)

Simon(vol bewondering, dansend):
               			'Gelukt, gelukt, ik heb een snoek gevangen'

Vader(maakt op achtergrond plots zacht kreunend geluid):                                  
               			'Ooh, auh'

Simon(schrikt):        			'Papa, wat is er?'

Vader(zwijgt even, dan weer normaal als eerder:                                    
               			''t Gaat al over, ik had even kramp, denk ik'


Simon(verteller):
               			'In de kamer, in een stoel voor het dressoir
               			met daarop de zwarte, bakolieten Philips-radio.
               			Ik zie nog hoe mijn vader die op de dag van de 
               			bevrijding uit een kleine nis haalde op zolder.
               			Roosjen van de NCRV was verplicht. Andere                          
               			zenders waren eigenlijk verboden. Ik was gefas- 
               			cineerd door het mysterie van vreemde, verre 
               			stemmen. En voor de radio werden mijn diepste 
               			fantasiën werkelijkheid'
(omslaan pagina fotoboek)

8.INT. ZONDAGAVOND HUISKAMER
            - Monus de man van de maan -
(Simon is nu ongeveer 10/11 jaar)
(krakende, golvende geluiden uit radio(model voor de oorlog), 
op de achtergrond zacht pratend vader en moeder.

Vader:            			'Je weet, ik voel me niet zo goed. Daarom
               			wil ik die auto ook kopen, je zit er warm
               			en droog in'

Moeder:            			'Ga nou eens gauw naar de dokter'

Vader:            			'Bovendien moet je met je tijd meegaan'

Moeder:            			'Ik vind toch dat je eerst de lening
               			moet afbetalen'

Vader:            			'De Winter heeft het geld niet nodig, dat 
               			weet je toch'

Moeder:            			'Ik hou er niet van om schuld te hebben'

Vader:            			'We hebben met De Winter een afspraak dat we
               			hem elk jaar een deel van de hypotheek aflos-
               			sen. Dat is steeds goed gegaan'

Moeder:            			'Je weet dat ik die man niet vertrouw. Zodra
               			we niet kunnen betalen, laat hij je failliet 
               			gaan'

Vader:            			'Kom nou Elisabeth. Het gaat steeds beter
               			met de winkel. Ook dankzij jou'

Moeder:            			'Ja,ja...'

Vader:            			'De Winter is onze grossier, hij heeft toch
               			ook belang bij een goede klant?'

Moeder:            			'Nou ja, dan moet je hetzelf maar weten'

Vader:            			'Je wilt toch niet dat ik in weer
               			en wind op die open kar blijf zitten?'

Moeder:            			'Ik gun je die auto ook wel, alleen...
               			koop hem dan maar.
 

(geluiden van radio die steeds - op zelfde niveau als gesprek
vader en moeder dat hoorbaar moet zijn - op de achtergrond
zijn met bijvoorbeeld de Kilama Hawaiins, Sarie Mareis, stem
van radionieuwslezer uit ongeveer 1950, dan sterker geluid van
omroeper:
               			'En dan nu, dames en heren, ons wekelijkse                        
               			hoorspel 'Monus de man van de maan'. Monus is
               			in zijn razendsnelle vliegende schotel de weg 
               			in de ruimte kwijt geraakt en op aarde geland. 
               			Hier heeft hij vriendschap gesloten met een 
               			aardbewoner. Samen beleven ze wonderlijke 
               			avonturen, vooral door het mysterieuse vermogen
               			van Monus zichzelf onzichtbaar te kunnen maken'
               			Vandaag gaat Monus vergezeld van zijn vriend,
               			de aardbewoner, op bezoek in Den Haag en daar
               			gebeuren vreemde dingen'

Simon(gespannen):
               			'Den Haag...wat gaat 'ie daar doen?'

(op de achtergrond):

Vader:            			'Je moet niet zo bang zijn......
               			als De Winter morgen zijn geld wil ....
               			kunnen we altijd bij de bank terecht'

Moeder:            			'Je hebt wel gelijk maar ...
               			toen mijn vader failliet ging, dat was
               			zo erg....ik wil dat nooit meer meemaken'

(geluid radio)        
Monus(iets hol geluid, anders dan dat van stervelingen):
               			'Woont hier jullie's regering'

(stem man):          			'Nee Monus, die woont hier niet, die 
               			vergadert hier'

Monus:            			'Vergadert?'

(stem man):          			'Dat heet zo als ministers met elkaar praten'

Monus:            			'O, dat wil ik zien'

Stem man:           			'Nee Monus, dan kan niet. De vergadering van
               			de ministers is geheim'

Monus:            			'Geheim? Dat bestaat op de maan niet. Kom!


(over radiogeluid stem Simon(zacht):
               			'Daar zal je het hebben, hij zal toch niet...?

Stem man(gedempt):
               			'Monus, Monus, waar ben je nou....?

Monus:            			'Ik sta naast je, als die man in dat rare 
               			pak de deur open doet ga ik naar binnen..'

stem man:           			'Niet doen Monus, dat kan niet...

(op radio geluid deur die opengaat)

Simon(gespannen, luid):
               			'Hij is binnen, hij is binnen, bij de minis-
               			ters'

Moeder(boos):         			'Luister je nu weer naar die gekkigheid,                           
               			zet 'm op de NCRV'

(radio geluiden uit kamer ministerraad, beschaafd kuchen, nu
klein stukje authentiek geluid van W.Drees in die jaren minis-
ter-president)
Drees:            			'Geachte leden van het kabinet, ik ben ....
(stem wordt zachter maar gaat door)

Simon:            			'Maar mama, dit is spannend'

Vader:            			'Wat is dat voor een programma'

Simon:            			'Dat is Monus, die kan zich onzichtbaar maken'

(op radio geaffecteerde stem van minister)

Minister:           			'Meneer de minister-president, er lagen hier zo
               			juist de geheime stukken die u ons gaf, die                        
               			zijn ineens verdwenen'

Bijval van andere stemmen, consternatie):
Ministers:          			'Hier ook, het lijkt wel of ze wegzweven...

Moeder:            			'Grote onzin, ik wil niet dat je daar naar                        
               			luistert...'

(voetstappen, radio wordt abrupt uitgedraaid)

Simon(kwaad):         			'Ik wil een eigen radio'

Vader(sussend):
               			'Maar dat is toch onmogelijk Simon, niemand
               			kan zich onzichtbaar maken'

Simon:            			'Het kan wel'

Moeder:            			'Begin nou weer niet met die rarigheid'

Vader(geamuseerd):
               			'Wat zou jij dan doen, als je je onzichtbaar
               			kon maken'

Simon(zwijgt even, denkt na, zegt dan slim):
               			'Misschien zou ik wel helpen met dat
               			aambeeld op te tillen. Of,of (stottert) stiekem
               			naar De Winter gaan ennuh....de schuld uit zijn
               			boek wegstrepen...'

Moeder:            			'Zie je nou wel, dat krijg je ervan'

Simon(overmoedig):
               			'Ik verdwijn, ik verdwijn, ik tel tot tien,
               			niemand die me meer kan zien'

Trix:             			'Jij bent gek'

Simon:            			'Vrouwtje Pepe maakt drankjes waardoor je
               			onzichtbaar wordt en gaat zweven'

Moeder:            			'Ophouden, we gaan eten'

 
Simon(verteller):
               			'Naast me in de klas zat Beliam. Voor me zat
               			Kees de zoon van wethouder Bongers die ook
               			ouderling was. Met dezelfde trotse trek als
               			zijn vader. Achterin zat Rooie Piet.
               			Ik zie voor het eerst dat de klas was 
               			ingedeeld naar de rangen en standen van het 
               			dorp. Achterin de kinderen van de arbeiders.
               			Voorin die van de notabelen en daar tussen in 
               			de kinderen van de middenstand. In de meisjes-
               			banken, twee rijen naar rechts, zat Klaasje de 
               			dochter van de machtigste man op het dorp, de
               			grossier en fabrikant De Winter. Schuin                           
               			achter haar Nellie, die verliefd was op mij.
               			Zij was de dochter van mijn ouders beste 
               			vrienden. Maar ik wilde Klaasje'

(geluiden van honderden kinderen op een schoolplein, paarden
die wagens trekken gaan voorbij)

9. EXT. DAG SCHOOLPLEIN
                         - ruzie met rooie Piet -

Simon:            			'Ik heb een toffee voor je' 

Klaasje:           			''k Hoef niet'

Simon:            			'Wil je dan een kaakje?'

Klaasje:           			'Zeker uit je zak? Bah vies'

Simon:            			'Ga je vanmiddag mee naar 
               			de dijk '

Klaasje:           			'Ik ga niet met jou'

Nellie:            			'Ik ga wel'

Rooie Piet(pestend):
               			'He Siem, weet je dat Klaasje het met Lucas
               			doet'

Simon:            			'Ah joh, ik hoor je niet'

Rooie Piet:          			'Da's waar ook, ik heb gehoord dat jij jezelf
               			kan laten verdwijnen'

Simon(kwaad):         			'Jij blaast kikkers op, dierenbeul'

Rooie Piet:          			'He, ik zie je niet meer, je bent weg'
               (doet stap naar voren en geeft harde stomp)
               			'Voel je me nog wel'

Simon:            			'Auh, vetzak'

Beliam:            			'Rooie Piet, wil je ruzie?'


Rooie Piet:          			'Hou jij je mond maar, anders brengen ze jou
               			ook nog naar een kamp, net als je vader en
               			Karel'

Simon:            			'Rot jong, daar heeft Beliam niks mee te maken'

(geluid van kluwe vechtende jongens)

               
Simon(verteller):
               			'Vroeger waren het fragmenten uit een andere
               			wereld. Maar nu voel ik weer het jeuken van het
               			gebreide ondergoed. Ik ruik de klas. Ik hoor de
               			stemmen'
(omslaan pagina fotoboek)

10. EXT. DAG RIVIER
(een drukkende nazomerse dag buiten aan de rivier, opgewonden
kinderstemmen)
          - zwemmen in de rivier -

Beliam:            			'Laten we gaan zwemmen'

Simon:            			'Ik heb geen zin'

Beliam:            			'Je kan er staan'

Rooie Piet:          			'He, Siem, je durft niet he'

Beliam:            			'Rooie Piet! (lacht)...moet je kijken'

Simon:            			'Hij is zo vet dat hij blijft drijven'

Beliam(lacht):        			'Worst op tafel noemt die dat'

Rooie Piet(jennend):
               			'Siem laat hem ook eens zien'

Beliam:            			'Hij heeft maar een kleintje'

Simon:            			'Het is allemaal modder en kikkerdril'

Beliam:            			'Laten we dan een eind verder gaan'

Simon:            			'Nee, ik heb zo'n rare onderbroek'

Beliam:            			'Die trek je toch uit'

Simon:            			'Klaasje kijkt, Nellie is er ook'

Beliam:            			'Daar komen ze toch voor'

Simon:            			'Ga jij maar, ik ga bramen zoeken'

Beliam:            			'Misschien gaat Klaasje wel met je mee'

Simon(somber):        		'Ze gaat met Lucas'

Beliam:            			'Dat neem je toch Nellie, wat kan jou het                          
               			schelen' (met lichte opwinding) ... ze heeft
               			de grootste borsten van de klas...


Simon(verteller):
               			'Ik sta voor de scheve toren van de hervormde
               			kerk op het plein. In een huisje dat tegen de 
               			kerk aanleunde woonde Cent, die koster en
               			klokkeluider was. Elke middag en avond luidde                        
               			hij de klok. Als we hem hielpen, mochten we 
               			aan het slot hoog in het touw springen. Dan 
               			liet je je minuten lang meedeinen tot het                          
               			geluid wegstierf en het touw tot stilstand   
               			kwam'
(omslaan pagina fotoboek)

11. EXT. AVOND KERKPLEIN
               - klokluiden - 

(rennende kinderen in stil dorp) 

Beliam:            			'Opschieten, anders zijn we te laat'

Simon:            			'Cent wacht niet'

Beliam:            			'Ik spring eerst, dan jij'

Simon:            			'Waarom moet jij altijd eerst?'
(de klok slaat acht, de deur naar de toren knarst 
open)

12. INT. AVOND KLOKKETOREN
                    - klokluiden - 

Cent:             			'Waar blijven jullie nou?'
(enkele seconden na laatste slag van acht uur begin kloklui-
den, eerst aarzelend even later op volle sterkte)

Cent:             			'Trekken jongens, en laten vieren'

(klok gaat luiden)
Cent:             			'Langzaam, niet haasten,... zo...
               			goed,...regelmatig'

(klok luidt, dan plotseling onregelmatigheid, klepel
slaat aan één kant)

Cent:             			'Jongens, potverdorie, de klok klept.
               			Straks denken de mensen dat de dijken zijn 
               			doorgebroken'

(regelmatig geluid keer terug)

Simon:            			'...of dat er brand is...'

Cent:             			'Genoeg, stoppen'

(jongens en Cent die roepen ...één, twee...jah..., jongens die
met kreun omhoog springen in het touw, geluid van klok dat
langzaam wegsterft)

Beliam(bozig):        			'Ik mocht het eerst'

Simon:            			'Ik was het snelst'

Cent:             			'Jongens, naar buiten'

(deur die knarsend dichtgaat)

13. EXT. AVOND KERKPLEIN

(stille geluiden van avondschemer, in de verte loeit koe op
stal van boer in dorp, jongens slenteren over plein)

Simon:            			'Zullen we ruitje gaan tikken?'

Beliam:            			'Nee, daar is niks aan'

Simon:            			'Knikkeren?'

Beliam:            			''t Is al veel te donker'

(op afstand vaag kreunend geluid van vrijende mensen)

Beliam:            			'Hoor je dat?'

Simon:            			'Wat'

Beliam(gedempt):
               			'Daar bij de nis achter de kerk'

Simon:            			'Zie je wel dat het nog niet te donker is'

Beliam:            			'Nee joh, luister nou'

(jongens sluipen verder, kreunen wordt harder en wilder)

Beliam(fluisterend):
               			'Ze doen 't weer'

Simon(nieuwsgierig):
               			'Wie?'

Beliam(fluisterend, opgewonden)
               			'Je weet wel, wat Karel zei'
 
Simon(naïef):                        
               			'Wat?'


Beliam(ongeduldig):
               			'Saar en de groentenboer, ze... (aarzelt, 
               			durft woord eigenlijk niet te zeggen)...naaien
               			elkaar weer'

Simon(verbaasd):
               			'Ik zie ze niet'

Beliam:            			'Luister... (opgewonden) verdomme'
(geluid van mensen die op hoogtepunt zijn, schokkend, hijgend
klaarkomen, klok van toren slaat half negen)
Beliam(raar opgewonden stemgeluid):                            
               			'Die dikke, dat is de groentenboer'

Simon:            			'Waar is Saar dan?'

Beliam(fluisterend):
               			'Achter hem...tegen de kerk... kijk ze bukt 
               			zich....ze gaan weg...gauw...achter de pilaar
               			anders zien ze ons'

Simon:            			'Is dat alles?'

Beliam:            			'Ze zijn klaar...jeeh...Karel zegt dat 
               			ze heel geil zijn'
(voetstappen van mensen die verdwijnen)

Beliam:            			'Kijk ze gaan allebei een andere kant op'

Simon:            			'Waarom?'

Beliam:            			'Doe niet zo stom...ze willen niet gezien                          
               			worden'

Simon:            			'Ooh'

Beliam:            			'He...tegen niemand vertellen...morgenavond
               			gaan we weer'

Simon(monologue interieur):
               			'Wat was ik onschuldig en onbedorven. Iedereen
               			wist allang van de verboden relatie. Het dorp
               			was verdeeld in heimelijke bewondering en                          
               			strenge afkeur. Het ging natuurlijk over fat-
               			soen, moraal en tucht. Als er over gesproken
               			werd ging dat in woorden van vermaak of ver-
               			maan. Hoe langer de affaire duurde, hoe broeii-
               			ger de sfeer werd. Maar dat het zo'n drama zou 
               			worden....'

korte onderbreking
        

Simon(verteller):
               			'Met vader op de bok van de kapwagen. Het moet
               			een van de laatste keren zijn geweest. Kort                        
               			daarna kocht hij een auto. De weg liep toen nog
               			over de hoge zeedijk. Aan de ene kant, diep                        
               			beneden, het land en aan de andere kant het                        
               			water van het Haringvliet dat bij vloed tegen                        
               			de dijk liep. Op een dag naderde vanuit de 
               			verte, boven het water, een windhoos. De dag
               			werd zwart als de nacht. Met onheilspellende  
               			geel-grauwe kleuren en aan de horizon een    
               			grijs-zwarte slurf die op en neerging, fon-
               			teinen water opzoog en liet vallen. Ik sidderde
               			van angst'
(omslaan pagina fotoboek)

14. EXT. DAG POLDER
                         - de windhoos -

(angstige stilte met in de verte gerommel van donder. Daarna
suizen van wind, verder geen geluid want zelfs vogels zijn 
gevlucht).

Simon(angstig):			'Papa, wat is dat?'

Vader(praat voor zich uit):
               			'Ik moet snel van die dijk af'

Simon:            			'Komt er onweer?'

Vader(bezorgd):			'Ja maar geen gewoon onweer'

(geluid van galopperend paard en ijzeren wielen van wagen over
grindweg)
Simon:            			'Ik ben bang'

(suizen van wind gaat nu over in fluiten en rukwinden)

Vader(nerveus):			'Ik moet het halen....hup Bles,harder..'

Simon(schreeuwt):
               			'De lucht valt, de lucht valt...'

Vader(prevelt angstig voor zich uit):
               			'...bergen bedek ons, heuvelen kom over ons..'

(storm zwelt verder aan)
Simon(huilend):			'...de lucht valt boven op ons...'

Vader(kort):         			'Stil nou, daar is de stoep al naar beneden'

(ratelend voertuig gaat nog sneller, even door en komt dan tot
stilstand)

Vader:            			'Snel Simon, spring, hou je vast aan Bles en
               			mij'

(geluid nu van hevig vallende regen, het duurt kort en is 
krachtig, wind gaat plotseling ligen)

Vader:            			'Hier staan we veilig, het is nu snel over'

(regen houdt op, het wordt stil en de vogels gaan plotseling
uitbundig zingen)

Simon(roept):         			'De hooiberg is weg en daar ligt een dak van
               			een schuur'

Vader(opgelucht, vrolijk):
               			'Maar wij zijn er nog (korte stilte).
               			Dat was nou een windhoos, die zul je je altijd
               			blijven herinneren'

Simon(haalt opgelucht adem):
               			'Wat was ik bang'

Vader:            			'Ik ook, jongen'

Simon(verbaasd):			'U ook?'

Vader:            			'Dat wordt nooit anders. Angst en verbazing
               			maakt van alle mensen weer kinderen. Dat zijn-
               			momenten waarop je het liefst in het niets zou                         
        				willen verdwijnen'

Simon(in zichzelf):
               			'Onzichtbaar worden' 

                    (- Einde expos‚ -, muziek als eerder)
 
                         OMSLAG         
Simon(verteller):            
               			'Het dorp was de wereld. De kerkstrijd die hier
               			ooit woedde, was vooral een opstand tegen de 
               			boeren die hun gezag niet wilden afstaan.                          
        				Sindsdien heetten wij dolerenden. We waren ver 
               			in de meerderheid en waarschijnlijk uitver-
               			koren. De diaconie hielp de allerarmsten op 
               			voorwaarde van verplichte kerkgang. Iedereen
               			die anders dacht dan wij, verdiende gebed en 
               			medelijden. Maar in het nieuwe gezag hadden 
               			zich de oude verhoudingen hersteld. Met De                        
               			De Winter, grossier en fabrikant, als de 
               			machtigste man. En Bongers, de wethouder, als
               			voorbeeld van rechtzinnigheid.
(omslaan pagina fotoboek) 

15.INT. OCHTEND HUISKAMER
                    - ouderlingen komen - 

Moeder:            			'Ik zal blij zijn als het voorbij is'

Simon:            			'Als wat voorbij is'

Vader:            			'Ik laat me niet de les lezen'

Trix(fluisterend tegen Simon):
               			'Ouderlingenbezoek'

Moeder:            			'Hou je nou maar in, dat is het beste'

Simon:            			'Wie komen?'

Vader:            			'Ik zeg wat ik wil zeggen'

Trix:             			'De fabrikant en de wethouder'

Moeder:            			'Je weet hoe De Winter is, als je brutaal bent
               			wordt hij lastig'

Simon:            			'Die zijn heel streng'

Vader:            			'Je weet toch dat ik die fabrikant niet meer                       
               			nodig heb. We kunnen zo naar de bank'

Moeder(tot de kinderen):
               			'Eten jullie nu eens door, anders kom je te
               			laat op school'Simon(verteller):
               			'Eén keer per jaar kwamen de ouderlingen op
               			bezoek om de gewone kerkleden te ondervragen
               			over hun geloofsleven. Dagen ervoor was ieder-
               			een nerveus. De gordijnen gingen dicht, de deur
               			op slot zodat niemand de ernstige bezoekers
               			konden storen bij hun visitatie'

16 INT. AVOND HUISKAMER
( benarde stilte, alleen klok tikt)

Ouderling De Winter : 
               			'Ik lees U voor uit Johannes en 
               			Openbaringen:
               			'Kinderkens, het is de laatste ure en gelijk
               			gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo
               			zijn ook nu vele antichristenen geworden waar 
               			uit wij kennen dat het de laatste ure is. 
               			Er zijn vele verleiders in de wereld gekomen                       
               			die niet beleiden dat Jezus Christus in het
               			vlees gekomen is. Deze is de verleider en de 
               			antichrist'

(Bijbel wordt opzij geschoven, gedragen, langzame stemmen)  
               
Ouderling Bongers:
               			'Broeder en zuster, kinderen, de antichrist
               			is overal'

Ouderling De Winter:
               			'Ons is nog niet alles geopenbaard, maar wij 
               			geloven dat de roomse kerk, waar de paapse mis
               			een vervloekte afgoderij is, de antichrist is'

Ouderling Bongers:
               			'De communisten vormen ook de antichrist'

Ouderling De Winter:
               			'Iedereen die onze gemeenschap bedreigt kan
               			deel uitmaken van de antichrist'

Ouderling Bongers:
               			'De antichrist kan in onszelf zijn'

Ouderling De Winter:
               			'Broeder, hoe weet u dat de antichrist niet in 
               			U is?'

Vader(geprikkeld):
               			'Hoe weet Ú het'

Ouderling Bongers(vermanend):
               			'Broeder, iedereen moet zichzelf onderzoeken'

Vader:            			'Liefde is lankmoedig, zij denkt 
               			niet kwaad'

Ouderling Bongers:
               			'Wij zijn aangewezen u te onderzoeken broeder. 
               			Wij maken ons ernstige zorgen. Trix zou nu wel 
        				eens belijdenis kunnen doen. We zien u zondags 
        				maar één keer in de kerk'

Moeder:            			'Arie voelt zich de laatste tijd niet goed, hij
               			moet veel rusten'

Ouderling Bongers:
               			'Is het gebed dan wel voldoende?'
               
Ouderling De Winter:
               			'Wij zijn in het laatst der dagen gekomen. Met
               			oorlogen, rampen. De aarde, zo weten we, zal
               			door vuur vergaan'

Ouderling Bongers:
               			'De Schrift zegt dat de elementen zullen bran-
               			den en vergaan, alles zal branden'

Ouderling De Winter:
               			'De verleider, waarover de Schrift spreekt, kan
               			hoogmoed zijn. U heeft, broeder, een auto 
               			gekocht. Hoedt u voor hoogmoed'

Vader:            			'U heeft er toch zelf ook een?'

Moeder:            			'Arie heeft hem nodig voor de winkel.'


Simon(verteller):
               			'Ik sta op het schoolplein en ben bang.
               			Bang voor volwassenen die in 
               			raadsels spraken. Bang voor geheimen die ik 
               			niet kon doorgronden. Bang voor verschrikkelij-
               			ke verhalen over dingen die geweest waren en 
               			gingen komen. Bang voor de jongste dag, waar ik
               			nog niet op was voorbereid. Ineens hoorde ik 
               			echt heldere, ijle stemmen in mezelf die me 
               			vermaanden. Ik stond als aan de grond genageld'
(omslaan pagina fotoboek)

17. EXT. DAG SCHOOLPLEIN
            - oorlog op het schoolplein -   

(schoolplein, lawaai spelende kinderen, gejoel, geluid van
ratelend wagen met paard die voorbijgaan)

Rooie Piet(roept):                                                     
               			'We zullen ze eens laten zien wie de sterkste                         
        				is'

Jongen(1):          			'Ze moeten bij hun eigen openbare kak                            
        				school blijven'

Beliam:            			'De heidenen komen'

Jongen(1):          			'Bieten jongens, bieten'

Stemmen in Simon(heldere, krachtige kinderstemmen): 
               			'Je mag hier niet aan meedoen. Zij weten
               			niet wat ze doen'

Rooie Piet:          			'Gooien. Ze moeten terug naar hun eigen school-
               			plein'

(gejoel neemt toe, geluid van vallende bieten, verschrikte
kreten, auh, gevloek, gescheld)

Jongen (2) van ver:
               			'Dolerenden...'

Jongen(1):          			'Heidenen...'

Jongen(2) van ver:
               			'Farizeërs...'

Jongen(1):          			'Antichristenen...'

Stemmen in Simon:
               			'Alleen schuldigen worden gestraft, zij zijn 
               			onschuldig'

Rooie Piet:          			'He Siem....

Beliam:            			'Ze gaan al achteruit'

Rooie Piet:          			'Raak, hij bloedt'

(geluid van schoolbel, herrie wordt minder, beide groepen gaan
eigen schoolplein op en school binnen)

Rooie Piet:          			'Die hebben we mooi te pakken'

Beliam:            			'We grijpen ze vanmiddag nog wel'

Rooie Piet(dreinend):
               			'Was je weer bang Siem? Durfde je 
               			niet? Heilig jongetje'
          

18. INT. DAG SLAAPKAMER
                    - Kernproeven op radio -                            

(Radio, authentieke opname uit eind jaren veertig van versla-
gen/commentaren atoomtests in de Nevada-woestijn)

Stem Nederlandse radio-lezer of nabootsing Polygoon-journaal:
               			'Opnieuw zijn in de Nevada-woestijn, in het 
               			westen van de Verenigde Staten, twee atoombom-                        
               			men tot ontploffing gebracht. Volgens waarne-
               			mers waren de explosies de zwaarste, sinds de 
               			Amerikanen in 1945 met hun atoomproeven begon-
               			nen. Het Pentagon heeft tot dusver vijftig
               			kernproeven uitgevoerd. De Atoom Energy-commis-
               			sie heeft laten weten dat de proeven volstrekt 
               			onschuldig zijn...(stem sterft weg)

                         -Hele dagen boven -

Moeder(roept):        			'Simon, Simon'

19.INT. DAG KEUKEN

Trix:             			'Hij zit weer boven'

Moeder:            			'Hij moet kolen halen'

Trix:             			'Simon, je moet helpen'

Moeder:            			'Ik begrijp niks van dat kind, hele
               			dagen zit 'ie boven'

Trix:             			'Ze zeggen dat hij niet helemaal 
               			goed is'

Moeder:            			'Wie? Ze mochten willen dat alle kinderen zo
               			waren.

18B. INT.DAG SLAAPKAMER 
                    -bommen of bliksem -
Nieuwslezer:
               			'....Critici, die zeggen dat de proeven radio                        
        				actieve besmetting tot gevolg kunnen hebben en
               			oorzaak zijn van onzichtbare straling,
               			werden door een woordvoerder van de commissie
               			omschreven als 'onruststokers'. Geruchten
               			dat atoomproeven een kettingreactie kunnen 
               			veroorzaken waardoor op aarde een onbeheersbare
               			vuurzee zal ontstaan, werden 'onverantwoord'
               			genoemd.
               			De bekende nieuws-commentator Walter Cronkite
               			die de explosies op afstand bijwoonde, heeft de
               			proeven ongevaarlijk genoemd. De beroemde                          
        				acteur John Wayne zegt dat de atoombom, die in
               			de Nevada-woestijn wordt beproefd, een zegen is
               			voor de mensheid. Op die manier kan de vrije                       
               			wereld zich wapenen tegen het communisme...'
(stem sterft weg)

Moeder(komt hijgend de trap op, boos):
               			'Heb je niks beters te doen?'

Simon(mompelt):			'Het kan echt'

Moeder:            			'Wat bazel je nou'                

Simon(in zichzelf):
               			'De mensen kunnen zelf de aarde door vuur laten
               			vergaan'

Moeder:            			'Straks gaat je fantasie nog met je op de 
               			loop'

Simon(in zichzelf):
               			'Of de bliksem doet het'

Moeder:            			'Schiet op. Je vader voelt zich niet
        				goed. Ik ben bezig. Je zusje helpt.
               			Jij moet ook wat doen'                   


20.EXT. AVOND POLDER
                    - Hemel achter de sterren - 
(Een zomeravond, wandelend over stille dijk, door de polder)

Simon:            			'Ik zie Groote Beer'

Beliam:            			'Da's geen kunst, die kan iedereen vinden'

Simon:            			'Welke ken jij dan nog meer?'

Beliam:            			'Ik zie Jachthonden, Ossenhoeder en 
               			Noordenkroon'

Simon(overdonderd):
               			'Hoe kén je die?'

Beliam:            			'Van mijn broer Karel'

Simon:            			'Is hij dan weer thuis?'

Beliam(stroef):			'Ja...al een paar dagen'

Simon:            			'Dat wist ik niet'

Beliam:            			'Hij wil weg...iedereen doet rot tegen hem'

Simon:            			'Ja....


(stilte, voetstappen, vogelgeluiden, een uil)

Simon(hervat gesprek):
               			'Als ik naar de sterren kijk, denk ik altijd                       
               			aan wat daar achter is'

Beliam:            			'...nog meer sterren...

Simon:            			'Nóg verder.... Zou daar de hemel zijn?'

Beliam:            			'Misschien. Dat zeggen ze. Er is in elk geval
               			ontzettend veel ruimte'

Simon:            			'En de hel?'

Beliam:            			'Aan de andere kant natuurlijk'

(stilte, voetstappen, vogelgeluiden)

Simon:            			'Mijn vader zegt dat iedereen naar de hemel
               			gaat'

Beliam(toegeknepen):
               			'Ook NSB-ers?'

Simon:            			'Hij zegt van wel'

(stilte, voetstappen, er wordt veel gedacht, zo nu en dan
gesproken)

Simon:            			'Dood gaan is net zo iets als uit elkaar vallen
               			Je geest verdwijnt uit je lichaam en gaat..
               			zoef...naar boven'

Beliam(weer frivool):
               			'Iedereen wordt gelijk. Ik weet niet of dat zo
               			leuk is. Geen meisjes meer, dan kan je het ook 
               			niet meer doen...'

Simon             			'Er komen andere dingen voor in de plaats' 

Beliam:            			'Karel zegt dat je de hemel op aarde moet
               			zoeken...'

Simon(gretig):        			'Ja..., ik denk vaak dat alle dode mensen 
               			onzichtbaar om ons heen zweven'

Beliam:            			'Wie weet'

Simon:            			'Dan kunnen de mensen die dood zijn
               			ons zien. Zou je elkaar herkennen'

Beliam(spottend):
               			'Dan zou je later Klaasje weer tegenkomen'

Simon:            			'Flauw'
(stilte)


Simon(denkt na):
               			'Maar als de aarde door vuur vergaat, is 
               			er ook geen plaats meer voor de hemel'

Beliam:            			'Niet als alles astraal is'

Simon:            			'Astraal?'

21.INT. DAG KERK
                    - Kerkdienst - 
(klokgelui, mensen die kerk binnekomen,orgelspel, gemeentele-
den zingen lijzig (hele noten) gezang24


               'Een vaste burcht is onze God                
               Een toevlucht voor de zijnen
               Al drukt het leed al dreigt het lot
               Hij doet zijn hulp verschijnen'

(kuchende mensen)
predikant:          			'Allereerst, geliefden in de Here Jezus, moet
               			ik u meedelen dat een broeder en zuster schuld-
               			bekentenis hebben afgelegd voor overtreding van
               			het zevende gebod'

(geroezemoes, stem dominee vervaagt, hij leest in de verte
voor)
Pedikant:           			'Alle onkuisheid is van god vervloekt. Daarom
               			moeten wij, haar van harte vijand zijnde, kuis
               			en ingetogen leven, hetzij in de heilige huwe-
               			lijken staat of daarbuiten. Ik lees u ook voor 
               			uit de brief van Paulus aan Korinthe: 'Alle 
               			dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen 
               			zijn niet oirbaar. De spijzen zijn voor de buik
               			en de buik is voor de spijzen maar god zal                          
               			beide, deze en die teniet doen. Doch het 
               			lichaam is niet voor hoererij maar voor de 
               			Heere en de Heere voor het lichaam. Vliedt de 
               			hoererij. Alle zonde die de mens doet is buiten
               			het lichaam maar die hoererij bedrijft zondigt 
               			tegen zijn eigen lichaam'


(Opwinding in de banken waar de jongens zitten
volgende tekst over woorden van predikant heen)

Rooie Piet(fluisterend):
               			'Een moetje. Vijf minuten lol, negen maanden
               			wachten'
     
Beliam:            			'Wie zijn het?'

Rooie Piet:          			'Wedden dat het Barend en Lenie zijn?'

Simon:            			'Waarom niet Kees en Annie? Die gaan ook trou-
               			wen'

Rooie Piet:          			'Stommeling, iedereen zegt dat 't Lenie is'

Beliam:            			'Lenie is veel geiler'

Simon:            			'Hoe weet je dat'

Beliam:            			'Dat heeft Karel gezegd'


UIt de ouderlingenbank stem van ouderling Bongers:
               			'Stilte in de kerk'


Simon(verteller):
               			'Gedwongen huwelijken waren een voortdurende                       
               			bron van opwinding. Aanvankelijk moesten de
               			jongen en het meisje die aan de verleiding van
               			de geslachtsdaad hadden toegegeven, met gebogen
               			hoofden voor in de kerk plaatsnemen om hun
               			schuld te belijden. Sinds een meisje daar een
               			geestesziekte van had overgehouden, was anoni-
               			miteit ingevoerd. Voor ouders en jonge mensen                        
               			was de verkeringstijd een angstige periode.
               			Ouderlingen raadden ons jongens aan om veel te
               			gaan roeien op de rivier'


Predikant(stem komt opzetten en verdwijnt weer naar de achter-
grond):            
               			'Wederom moet ik een broeder en een zuster van
               			deze gemeente ernstig vermanen omdat zij in 
               			ontucht leven. Dat is een gruwel, een ernstige
               			aantasting van het sacrament en in strijd met
               			de kerkelijke tuchtregels
               			'Omdat ons lichaam en ziel, tempelen van de
               			Heilige Geest zijn, wil hij dat we die beide
               			zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij 
               			alle onkuise daden, gebaren, woorden en ge-
               			dachten en lusten en wat de mens daartoe trek-
               			ken kan'      
               			'Of weet gij niet dat ulieder lichaam een 
               			tempel van de Heilige Geest is die in u is,
               			dien gij van god hebt en dat gij uws zelfs niet
               			zijt. Want gij zijt duur gekocht. Zo verheer-
               			lijkt de here god in uw lichaam en in uw geest                        
               			welke godes zijn'

21A. INT. DAG KERK
Onmiddellijk na eerste alinea geroezemoes in de kerk. In de
jongensbank richt Beliam zich fluisterend tot Simon. De stem
van de predikant verdwijnt bij 'kerkelijke tuchtregels' naar
achtergrond):
Beliam:            			'Simon...hoor je over wie het gaat?'

Simon:            			'Saar en de groentenboer?'

Beliam:            			'Ik weet het zeker'

               
Rooie Piet(schuift opgewonden bijbel door):                                  
        				'Hier, Ezechiël, moet je lezen' 

Beliam(leest zacht voor zichuit):
               			'Er waren twee vrouwen, Ohola en Oholiba.
               			Deze hoereerden in Egypte, daar werden
               			haar borsten gedrukt de tepelen haars 
               			maagdoms betast en haar schaamte ontdekt'

Rooie Piet(jennend):               
               			'He Simon, heb jij wel eens de                                
        				schaamte van Klaasje gezien'

Simon:            			'Hou je kop'

(geluid van een stomp)

Rooie Piet(grinnikend):
               			'Zoekt en gij zult vinden'

Beliam(zacht):        			'Ik heb ze gezien, Saar en de groentenboer'
               
Rooie Piet:          			'Dat wist ik al lang'

Simon:            			'Kijk...op de galerij....'
(geroezemoes wordt ineens weer sterker)

Beliam:            			''t Is Saar, ze gaat de kerk uit'

Simon:            			'En haar man gaat met haar mee'
               
(stem predikant op preekstoel weer op en daarna dempen)
predikant:          			'En een uit de zeven engelen, die de zeven
               			fiolen hadden, kwam en sprak met mij: Kom
               			herwaarts en ik zal u tonen het oordeel der
               			grote hoer die daar zit op velke wateren. En op
               			haar voorhoofd was een naam geshcreven, name-
               			lijk Verborgenheid, het grote Babylon, de 
               			moeder der hoererijen en der gruwelen der
               			aarde'

(geluid van naderende voetstappen in kerk, dominee preekt,
ingehouden stilte van kerkgangers die uitzien naar wat gaan
gebeuren:

De Winter(bars met onderdrukte stem):
               			'Meekomen...jij'

Simon(verteller):
               			'Door de volle kerk loop ik spitsroeden 
               			achter fabrikant en ouderling De Winter, de
               			vader van Klaasje. Hij neemt me mee naar de
               			bank onder de kansel waar ik gedwongen word te
               			gaan zitten tussen hem en ouderling Bongers'

22 INT. DAG HUISKAMER
                         - Een schande -
(na de kerk, in de huiskamer, rinkelen koffiekopjes)

Trix:             			'Een schande'

Moeder:            			'Je gaat voortaan bij je vader zitten'

Trix:             			'Ik word erop aangekeken'

Moeder:            			'Je moet eens leren meer eerbied te tonen'

Simon:            			'Maar....'

Moeder:            			'Je krijgt geen eten, ga maar naar boven'

Simon gaat naar boven, hoort beneden stemmen)

Moeder:            			'Waarom zeg jij er niks van'

Vader:            			'Moest dat nou zo?'

Moeder:            			'Waar heb je het over'

Vader:            			'Dat weet je heus wel, de dominee pakte 
               			ze wel heel hard aan'

Moeder(gegeneerd):
               			'Niet waar Trix bij is'
(korte stilte)
Moeder:            			'Je ben nog steeds niet bij de dokter
               			geweest'

Vader:            			'Binnenkort, echt...'


Simon(verteller):
               			'De dagen die volgden waren vol dood en ver-
               			derf.Een meisje uit m'n klas werd overreden
               			door de vrachtrijder. Een ander kind raakte
               			verpletterd onder een wagen met hooi. Een                          
        				zwaarmoedige boer hing zich op aan de hanebal-
               			ken. Het dorp werd 's nachts ineens ver-
               			licht door de eeuwige vlam van de Vondelingen-
               			plaat, waar spookachtige fabrieken verstikkende
               			dampen verspreidden. De okkernotenbomen zouden
               			er tenslotte aan dood gaan. Mensen kregen
               			astma en werden ziek. Vroiuwen klaagden dat
               			ineens de nylons van hun benen bladderden.
               			En in Korea dreigde een derde wereldoorlog'

23.INT. DAG KAMER BELIAM
                         - vrijwilligers voor Korea - 
Radiogeluid, dr.W.Drees spreekt vrijwilligers toe die op het
punt staan naar Korea te gaan(24-10-52), thuis op kamer van
Beliam'

Beliam:            			'Karel heeft getekend'

Simon(verbaasd):            
               			'Wat?'

Beliam:            			'Hij gaat naar Korea'

Simon(kan het niet geloven):
               			'Karel?'

Beliam:            			'Iedereen kan wat doen tegen het                               
        				gele gevaar, zegt hij'

Simon:            			'Maar Karel kon toch niet bij de marine?'

Beliam:            			'Ze willen hem nu graag hebben'

Simon:            			'Vind je vader het goed?'

Beliam:            			'Hij zal als held terugkomen'

Simon:            			'Maar...eh...hij zat toch bij de 
               			bij ...de Hitler-jugend'

Beliam:            			'Ooh...hij was toen nog zo jong. Dat 
               			telt niet. Hij is nu vrijwilliger'


Simon(verteller):
               			'Ik zie de laatste foto van ons gezin.
               			Ik, in een geleende witte trui van een 
               			buurjongen, naast mijn vader. Trix en 
               			mijn moeder aan de andere kant. We waren
               			met de auto naar een fotograaf in de 
               			stad geweest. Mijn vader's ogen staan flets
               			in een smal gezicht.
(omslaan pagina fotoboek)

24.INT. AVOND AUTO
(geluid van kleine bestelauto over polderweg, buiten stormt en
regent het hevig)

Moeder:            			'Het is aardedonker'

Vader:            			'Het lijkt wel de eerste dag'

Moeder:            			'Spot jij maar, pas op...

Vader:            			'... een kuil, ik ken de weg als m'n broeks-
               			zak'

Simon:            			'Papa, mag ik rijden'

Vader:            			'Nu? Veel te gevaarlijk'

Simon:            			'U hebt het mezelf geleerd'

Vader:            			'Niet nu'

Moeder:            			'Heb je hem echt geleerd?'

Vader:            			'Het komt misschien nog wel eens goed van 
               			pas'

Moeder:            			'Ik wil het niet horen'
(zwijgen, geluid auto die moeizaam over modderweg rijdt)

Moeder:            			'Straks kunnen we niet verder'

Vader:            			'Dan gaan we lopen'

Moeder:            			'In jouw toestand?'

Vader:            			'Til er nu niet zo zwaar aan Elisabeth'

(korte, drukkende stilte)
Vader(geforceerd vrolijk):
               			'...een haas.., het stikt hier van de 
               			hazen.'
(geeft extra gas)

Trix:             			'Niet doodrijden...'

Moeder:            			'Doe nou voorzichtig, ik ben zo 
               			zenuwachtig'

Vader:            			'Waar zou je nou bang voor zijn?'
               
Moeder:            			'Ik heb zo'n somber voorgevoel, de hele 
               			dag al'

Vader:            			'Nou ben ik bij de dokter geweest en nu word
               			je somber'

Moeder(huilend):
               			'Ik kan er ook niks aan doen maar...'

Vader:            			'We zijn er, ze hebben de stormlamp
               			bij het hek gehangen'

25.EXT. AVOND HUIS GERRIT EN SJAAN
                    - Gerrit en Sjaan - 
(deur auto gaat open, buiten gaat de storm woedend tekeer)

Vader:            			'Simon geef me een hand....(tot moeder)
               			...neem jij Trix, pas op het bruggetje'

Moeder:            			'Wacht, ik kan geen hand voor ogen zien'

(stem uit het duister)

Gerrit:            			'Ik dacht al dat jullie niet kwamen'

Moeder:            			'Arie wilde perse komen voor hij volgende 
               			week naar het ziekenhuis gaat'

Simon(verteller):
               			'Gerrit was mijn vaders beste vriend. Hij was  
        				in hetzelfde jaar getrouwd. Ze hadden kinderen
               			van onze leeftijd, Gert en Nellie - die op mij 
               			verliefd was. Ze woonden in een houten barak                        
               			achter in de polder bij de hoge zeedijk. Mijn                        
               			vader stond borg voor Gerrit en Gerrit                            
        				voor mijn vader. Ik zat aan de tafel onder de 
               			olielamp en at pinda's met drop' 

26.INT. AVOND HUISKAMER GERRIT EN SJAAN
                         -Flying Enterprise - 
Geluid krakende radio met reportage Arie Kleywegt over 
Flying Enterprise(begin januari 1952 - zie beschikbare tekst
plus band uit archief. Iedereen zwijgt en luistert gespannen)

               
Gerrit (volbewondering):             
               			'Wat een kerels, wat een moed'

Vader:            			'Ze houden het niet'

Gerrit:            			'Ik was er al lang afgestapt'

Vader:            			'Misschien hebben ze wel een reden
               			om aan boord te blijven'

Gerrit:            			'Wat bedoel je?'

Vader:            			'Je waagt toch niet je leven voor
               			alleen maar een schip?'

Gerrit:            			'Een kapitein gaat als laatste van boord'

Vader:            			'Hij is nu toch nog de enige die op het 
               			schip is?'

Gerrit:            			'Die kapitein is een echte held'

Vader:            			'Ik geloof niet in helden'

Simon(verteller):
               			'Ik weet niet of het kwam door de storm, de 
               			zwarte duisternis buiten of de cryptische
               			gesprekken van die avond tussen mensen die 
               			niet zeiden wat ze zeggen wilden. Maar in me
               			daalde een diepe neerslachtigheid. Misschien
               			dat ik toen al besefte dat dit de laatste
               			ontmoeting was van mijn ouders met hun 
               			vrienden en de rampen die zich aankondigden'
(korte stilte overgaand in monologue interieur(?)

        				'De werkelijkheid is altijd anders. Woorden                               
               			zijn er om angst en onzekerheid te verbergen.
               			Onschuld verdwijt met kennis. En helden 
               			bestaan niet. Kapitein Curt Carlsen 
               			bleef niet aan boord van de Flying Enterprise
               			omdat hij een held was, maar om te voorkomen 
               			dat een geheime lading zirconium, bestemd voor 
               			de eerste atoomonderzeeër Nautilus in verkeerde
          				handen zou komen'                      

geluid van wind, gejaag in de schoorsteen, kraken van houten
huis)

Gerrit:           			 'Over een paar uur is het eb, voor 
               			de dijken ben ik niet bang'

Sjaan:            			'Je weet nooit, je mag het gerust 
               			weten, ik ben elke keer weer bang'

Moeder:            			'Het is misschien raar, maar zulke avonden
               			denk ik vaak aan het verbond met Noach'

Sjaan:            			'Maar daarom kan de polder nog wel 
               			onderlopen'

Gerrit(staat op, duidelijk ongerust):
               			'Als er iets gebeurt, hebben we tijd genoeg
               			om naar 't dorp te gaan'

Moeder(lacht):        			'Jullie kunnen altijd bij ons terecht'

(storm nu op hevigst, deur gaat open)
Gerrit:            			'Ik ga even kijken of buiten alles goed is'

Vader:            			'Wacht, ik ga met je mee Gerrit'

(deur gaat dicht, vrouwen en kinderen zijn alleen)

Sjaan:            			'Ziet hij er tegen op?'

Moeder:            			'Arie zegt zo weinig'

Nellie(op de achtergrond tegen Trix):
               			'Is er iets ergs?'

Trix:             			'Papa moet naar 't ziekenhuis'

Simon(opgewekt, een beetje overdreven)
               			'Dan kan ik de auto rijden'

Nellie(bewonderend):
               			'Kan je dat?'

Trix(bozig):         			'Dat is het enige waar jij aan denkt'

Sjaan:            			'Heeft hij pijn?

Moeder:            			'Dat is het niet, hij is zo gauw moe en zo
               			lusteloos'

Sjaan:            			'Misschien wel gewoon bloedarmoede'

Moeder:            			'Die dokter weet ook niets. Arie heeft 
               			zelf moeten zeggen dat hij naar het ziekenhuis
               			wil'

Sjaan:            			'Heb je hulp?'

Moeder:            			'Opa helpt en Bet komt. Ze is wel een zeur
               			maar ze meent het goed'

(deur gaat open en dicht, gestommel)

Gerrit:            			'Er zijn een paar pannen af, meer niet'

26B.EXT. AVOND ROND HUIS
                    - rondom het huis - 
(storm wordt minder, in kamer ontstaat duidelijke opluchting)
geroezemoes van stemmen, deur gaat open en Gerrit gaat weer
naar buiten om dakpannen op te rapen) 

Vader(opstandig): 			'...eerst de oorlog, dan Indonesië en nu 
               			weer Korea. Hebben ze dan niks geleerd'

Gerrit:            			'Maar, achter de 38e breedtegraad staan wel
               			honderden miljoenen Chinezen en Japanners'

Vader:            			'Die moeten dan door dat gespuis hier worden 
               			tegengehouden?'

(vader maakt plotseling kreunend geluid, laat dakpan vallen)

Gerrit(bezorgd):
               			'Is er iets met je Arie'
(kreunen gaat even door)

Vader:            			'Het is alweer voorbij'

Gerrit:            			'Het is goed dat je besloten hebt naar het 
               			ziekenhuis te gaan'

Vader:            			'Ja....

Vader:            			'We hebben het ergste gehad, geloof ik'

26B. INT. AVOND HUISKAMER GERRIT EN SJAAN
                          - Roddel - 
(Vader en Gerrit komen huis weer binnen, deur opent zich,
vallen in gesprek van vrouwen die gesempt praten over)

Sjaan:            			'....ik begrijp niet wat hij in haar ziet, die 
               			vrouw heeft vijf kinderen en de groenten                           
        				boer....

Gerrit:            			'Ja, laten we het eens hebben over Saar en de                       
               			groentenboer'
(besmuikt gelach)

Moeder(gegeneerd):
               			'Ze gaan maar door, het duurt al maanden'

Sjaan:            			'Terwijl hij toch zo'n aardige vrouw heeft'

Moeder:            			'Hij heeft geen fatsoen, Saar is nog erger'

Sjaan:            			'Zelfs Nellie begon er een keer over'

Moeder(dempt stem):
               			'Simon heeft ze in een nis van de kerk

               			gezien. Vreselijk'

Sjaan:            			'Vijf kinderen en een vent die niks doet'

Moeder:            			'De ouderlingen zijn er geweest, de dominee,
               			ze gaan gewoon door'

Sjaan:            			'De fabrikant bemoeit zich er nu mee'

Moeder:            			'Echt..? Wist je dat Arie?'

Vader:            			'De groentenboer heeft schuld bij De Winter, 
               			dat weet ik'

Moeder:            			'O, dan zie ik al wat er gaat gebeuren...

Sjaan:            			'Wat dan?'

Moeder:            			'Let maar op, straks gaat de groentenboer                          
        				failliet'

Gerrit:            			'Waar bemoeit die fabrikant zich mee. Ik zeg
               			maar zo, een vuur dat brand moet je laten                          
        				uitwoeden'
(besmuikt gelach)

Vader(ernstig):			'Elk vuur houdt een keer op met branden'                                 
(er valt een stilte over diepere betekenis die begrepen wordt)


Simon(verteller):
               			'Een paar dagen later ging mijn vader voor                          
        				onderzoek naar het ziekenhuis. Enige tijd
               			daarna werd hij opgenomen. We reisden met de                         
        				stoomtram heen en weer. Mijn vader werd steeds
               			stiller, mijn moeder verdrietiger. Er volgde                         
        				nog operatie. Het proces werd er door ver-                                 
        				sneld. De artsen zwegen. Mijn vader klampte                                 
        				zich vast aan hoop en later,
               			toen hij alle tekenen begrepen had, aan
               			geloof in een wonder. Na drie weken kwam hij
               			thuis. Hij lag stil en verwonderd in de al-
               			koof. Hij was mild en wilde zich verzoenen met
               			zijn schaarse vijanden'

27. INT.AVOND HUISKAMER
                    - Vader is ziek - 
(in de huiskamer)
Moeder:            			'Waarom hij'

Tante Bet:          			'Gods wegen zijn ondoorgrondelijk'

Moeder:            			'De kinderen hebben hem nodig                
               			Ik kan hem niet missen'

Tante Bet:          			'God wil hem hebben'

Moeder:            			'God is een egoist'Simon(verteller):
               			' 's Avonds op mijn zolderkamer hoorde ik                          
        				moeder en Trix huilen. Zacht en onderdrukt. Ik 
        				besefte dat er verschrikkelijke dingen zouden
               			gaan gebeuren maar ik doorgrondde ze niet. De
               			dood, die nog steeds niet bij naam genoemd
               			werd, was voor mij eerder een spannende reis
               			naar het onbekende, dan het ultieme einde. 
               			Ik zat naast zijn bed. Hij was al bijna te zwak
               			voor woorden. Hij vroeg me voor te lezen uit
               			Jacqueline van der Waals. 

Simon:            			'Ik keek in de gouden heerlijkheid 
               			Van een najaarslaan,
               			Het was of ik gouden deuren wijd 
               			Zag openstaan
               			Het werd mij, toen ik binnen ging
               			Of ik door gouden gewelven liep
               			Ik aarzelde even, ik ademde diep
               			Diep van verwondering....

Vader:            			'Simon'

Simon:            			'Papa'

Vader:            			'Weet je nog...toen...die windhoos'

Simon:            			'We waren allebei bang he'

Vader:            			'Ja...'

Simon:            			'Bent u nu weer bang?'

Vader:            			'Nu niet meer..'

Simon:            			'Omdat u een engel wordt....

Vader:            			'Misschien....lees maaar..

Simon:            			'Ik zag aan het einde van mijn pad
               			een kleine ronde poort,
               			als blauw saffier in goud gevat
               			en haastig vol verlangen trad
               			ik door de gangen voort
               			Ik dacht: 'Als bij mijn aankomst wijd
               			die poorten open staan
               			in welk een grote heerlijkheid
               			zal ik dan binnengaan
               			Indien van goud de gangen zijn...
(stem tempert en verdwijnt langzaam)

Simon(verteller):
               			'Op het laatst deden geluiden 
               			hem zoveel pijn, dat de straat voor het huis 
               			werd afgesloten voor verkeer. In een nacht 
               			ontwaakte ik door gehuil van tomeloos verdriet'

28. INT. OCHTEND HUISKAMER
                         - aan het sterfbed - 
(Simon 's vroeg in de ochtend in de kamer naast het bed van de
overleden vader, rust en stiltes. Simon is alleen en praat met
vader) 


Simon:            			'Papa...'

Simon:            			'U bent niet echt dood he...'

Simon:            			'U kan mij toch zien...
          
Simon:            			'Is het fijn om onzichtbaar te zijn...

Simon:            			'U kunt mij wel zien, ik u niet, gek is 
               			dat he...

Tante Bet(komt binnen):
               			'Simon, kom, papa kan je niet meer horen'

Simon:            			'Hij hoort me wel'

Tante Bet:          			'Jongen, je vader is nu in de hemel'

Simon(boos):          			'De hemel is hiér, papa is hier'


Simon(verteller):
               			'Ik zag de wanhoop van mijn moeder en ik hoorde
               			het huilen van Trix. Maar zelf voelde ik eerder
               			nieuwsgierigheid dan verdriet. Ik was dertien
               			en reageerde dwars en obstinaat op het mede-
               			lijden dat de omgeving toonde'

29.INT. DAG HUISKAMER
                         - voor de begrafenis - 

(luiden van de klok, gedempt praten van bezoek)

Tante Bet:          			'Simon, weet je het echt zeker'

Simon:            			'Ik ga niet mee'

Tante Bet:          			'Ik wil niet dat je later spijt hebt'

Simon:            			'Ik krijg nooit spijt'

Tante Bet:          			'De begrafenis is het laatste wat je voor je  
        				vader kan doen'

Simon:            			'Hij is niet dood, hij blijft hier'

Moeder:            			'Laat hem maar, het is nog zo'n kind.
               			Hij beseft het nog niet

(rumoer van schuifelende mensen, klokgelui sterft weg)


          - Wanhoop en dreiging - 
Simon(verteller):
               			'Eerst waren er nog de fantasie en het mede-                         
        				leven. Later kwamen de gevoelens van                                    
        				onrechtvaardigheid, dreiging en verongelijkt-
               			heid. Mijn vader was echt dood, hij had mij
               			écht verlaten.
          
30 INT. DAG SLAAPKAMER SIMON
                         - Karel is terug - 

(Radiogeluiden over oorlog in Korea, ongeveer augustus 1952 
eventueel mixen met herdenking Nederlandse slachtoffers 19/3-
/51) 

Beliam: (komt hijgend binnen):
               			'Karel is terug uit Korea'

Simon(bitter):        			'Dat heeft hij geluk gehad'

Beliam(lachend):
               			'Karel zegt, onkruid vergaat nooit'

Simon:            			'Je vader zal wel blij zijn'

Beliam:            			'Hij heeft een onderscheiding van de 
               			Amerikanen gekregen'

Simon(mompelt zacht):
               			'Oorlogsmisdadiger wordt held'

Beliam:            			'Wat zeg je...?'

Simon:            			'Nee, ik lees iets in Trouw'

Beliam(samenzweerderig)
               			'Hij wil terug voor die Koreaanse meiden,
               			ze doen alles voor een dollar'


(Simon zet radio aan, stem radionieuwslezer(zoals eerder):

               			'is in gevaar komen, zo heeft de minister-                          
        				president gezegd.
               			Korea.In Korea hebben gisteren de Amerikaanse                         
        				strijdmachten de stad Pjongjang gebombardeerd.
               			De bevolking werd een kwartier eerder met
               			pamfletten van het bombardement op de hoogte
               			gesteld. Een piloot verklaarde achteraf dat
               			hij nooit eerder zulke zwarte rook had gezien
               			Er werd naar schatting tienduizend liter napalm
               			op de stad uitgegooid'
               			Washington. In de Amerikaanse stad Washington 
               			heeft een klein aantal mensen gedemonstcreerd                        
        				voor het Witte Huis tegen de oorlog in....

Beliam:            			'Karel zegt dat de Koreanen heel blij zijn
               			met onze steun tegen het communisme'

Sim:             			'Zal wel'
               
(Radiogeluid wordt uitgedraaid)

Beliam:            			'Zullen we bramen gaan plukken. Klaasje
               			en Nellie gaan ook mee'

Simon(verrast):			'Gaat Klaasje mee? 

Beliam:            			'Ik weet aan de Haasdijk, bij het aardappelland
               			een heleboel bramen'

31.INT. DAG TRAP
                         - Toffees niet nodig - 
(beiden lopen de trap af)

Simon:            			'Wacht'

Beliam:            			'Wat doe je?'

Simon:            			'Toffee's

Beliam:            			'Dat hoeft niet'

Simon:            			'Jawel'

Beliam:            			'Klaasje heeft gezegd dat ze nu wel wil'

Simon:            			'Waarom nu wel?'

Beliam:            			'Om je vader denk ik'

Simon:            			'Stomme meid'

Beliam:            			'Kom nou'

32.EXT. DAG POLDER
                              - Bramen plukken - 
(buiten in de polder, helder najaarsdag, Simon en Beliam komen
van ver aan fietsen, fietsen worden neergezet tegen hek)

Nellie:            			'Mooie grote, daar aan de slootkant'

Klaasje:           			'Ga jij maar'

Nellie:            			'Kom nou, ze zijn heel zoet'

Klaasje:           			'Ik wil geen schrammen op mijn benen'

Nellie:            			'Waarom heb je dan ook geen broek aangetrok-
               			ken?'

Beliam:            			'Wat hoor ik, heb jij geen broek aan.

Klaasje:           			'Viezerik'

Simon:            			'Zal ik ze voor je plukken?'

Klaasje:           			'Ik wil geen bramen'

Simon:            			'Waarom niet'

Klaasje:           			'Ik mag ze niet eten van vader'

Simon:            			'Wat kan er nou mis zijn met bramen'

Klaasje:           			'Er kan op gespoten zijn'

Beliam:            			'Hoe weet je vader?'

Klaasje:           			'Omdat hij het zelf verkoopt'

Simon:            			'Als het goed is voor de aardappels, kan
               			het toch niet slecht zijn voor bramen'

Klaasje:           			'Mijn vader zegt dat het gevaarlijk is'

Simon(geschrokken):
               			'Waar is Nellie'

Klaasje:           			'Net was ze er nog'

Simon:            			'Ze zal toch niet...'

Beliam(roept):        			'Nellie, Nellie'

Simon(verteller):
               			'Niemand kende in die jaren de gevaren van DDT
               			en pas ontdekte andere bestrijdingsmiddelen.
               			Er heerste een euforisch geloof over de toe-
               			komst, waarin zelfs ziekten op het veld zouden
               			zijn uitgebannen. Lichtzinnig werden bussen met
               			wit poeder en gele vloeistoffen op het gewas
               			gedumpt. Als een loonspuiter ziek of onwel werd
               			werd hem geadviseerd veel melk te drinken'

Simon:            			'Nellie, Nellie'
 
Klaasje:           			'Ze zit gewoon in de slootkant'

Simon(geschrokken):
               			'Daar ligt ze'

Beliam:            			'Wat is er met haar'

Simon:            			'Ze beweegt niet'

(geren door struiken en over grond)

Simon:            			'Nellie!'

Beliam:            			'Ik geloof dat ze bewusteloos is'

Klaasje:           			'Ze stelt zich alleen maar aan'

Simon:            			'We moeten de dokter halen'

(boos tegen Klaasje):
               			'Waarom verkoopt je vader die rotzooi'

Simon(verteller):
               			'Nellie bleef enkele uren bewusteloos - volgens
               			de dokter was ze in coma. Ze kreeg injecties en
               			ging tenslotte braken. Nog jaren daarna rustte                         
        				een taboe op het zoeken naar bramen aan de rand
               			van een aardappelveld' 

33.INT. DAG SLAAPKAMER

(Radio, stem polygoonjournaal)
               			'Op de Eniwetok-eilanden in de Stille Oceaan
               			hebben de Amerikanen gisteren hun eerste 
               			waterstofbom tot ontploffing gebracht. Volgens 
               			deskundigen is de proef, onder codenaam 'Mike', 
        				een groot succes geworden. De waterstofbom, ook
               			wel een superbom genoemd, is vele honderden                        
               			malen sterker als de atoombom die Hiroshima
               			heeft verwoest en een eind maakte aan de tweede
               			wereldoorlog. Woordvoerders van het Pentagon
               			hebben gezegd dat het bezit van tien water-
               			stofbommen voldoende is om de wereld te contro-
               			leren en te verdedigen tegen het communistische
               			gevaar.
               			In de Verenigde Staten is onder tegenstanders
               			van de proeven grote beroering ontstaan....

(voetstappen op trap, deur gaat open)

Moeder:            			'Simon, kom nou eens jongen'

(op de achtergrond klinkt zacht radio, die door moeder wordt
uitgedraaid)
Moeder:            			'We hebben allemaal verdriet...

(zwijgen van Simon)

Moeder:            			'Je moet je niet zo afzonderen...

Simom:            			'Waarom niet'

Moeder:            			'...we hebben elkaar nodig...

Moeder:            			'...nu papa er niet meer is ben jij 
               			meer nodig dan ooit'

Moeder:            			'Kom nou, je moet niet naar al die 
               			narigheid luisteren'

(deur gaat dicht, radio weer aan)

               			'...na de proef met de waterstofbom is één
               			van de eilanden volledig verdwenen.
               			De kernfysicus Robert Oppenheimer, die de 
               			vader van de atoombom wordt genoemd, heeft
               			gezegd dat de nieuwe bom de mens in staat stelt
               			de hele mensheid te vernietigen. Hij citeerde  
        				daarbij het lied van de Hindoes. 'Ik ben de   
        				dood die alles rooft, die de werelden
               			aan het wankelen brengt.' 
               			Oppenheimer vertelde over de 
               			lichtflits die hij zag na de eerste 
               			atoomexplosie: een helwitte vuurbal
               			die aanzwol en de hemel en bergen scheen te
               			bedelven....'

Simon(mompelt):			'De aarde en de elementen zullen branden...
               			alles zal door vuur vergaan...'

Moeder(vanaf beneden)
               			'Je maakt jezelf ongelukkig, Simon.
               			Hou op en kom beneden'

Simon:            			'Wat kan ik dan nog doen?'

Moeder:            			'Boodschappen rondbrengen. Er is heel veel te
               			doen'

34.INT.AVOND AUTO
                         - Na de dood -
(geluid van rijdende kleine bestelauto)

Simon(verteller):
               			'Mijn moeder verlangde dat ik mijn vader zou
               			vervangen. Zelf trok ik me, in de weken na 
               			zijn overlijden, het liefst terug op m'n                           
        				kamer. De enige afleiding gaf me het 
               			rijden in de bestelauto. Als het bijna donker
               			werd reed ik door de polder en bracht bestel-
               			lingen rond. Als ik Molenaar tegenkwam, de
               			plaatselijke agent, draaide hij z'n hoofd om.
               			De wet gold niet voor ons, die al genoeg waren
               			aangedaan.
               			Op een avond reed ik over het kerkplein en zag                        
               			in het licht van de koplampen de vrouw van de 
               			groentenboer.(autogeluid verdwijnt) Psalmzin-
               			gend liep ze rondjes rondom de kerk. 
(geluid van vrouw die psalm 32 zingt):
               			'Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Die
               			van de straf voor eeuwig is ontheven.
               			Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt
               			Voor 't heilig oog des Heeren is bedekt
               			Welzalig is de mens wien 't mag gebeuren
               			Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren
(stem verdwijnt langzaam)
 
35.INT. DAG HUISKAMER               
                              - Gek geworden - 
Tante Bet:          			'Verschrikkelijk'

Moeder:            			'Zo'n aardige vrouw'

Tante Bet:          			'God straft'

Moeder:            			'Maar wel de verkeerde'

Trix:             			'Ze is gek geworden. Iedereen op het 
               			dorp heeft het erover'

Moeder:            			'Gek, gek...?

(geluid van motor kleine bestelwagen voor de deur, Simon komt
binnen)            

Moeder:            			'Je moet niet overmoedig worden'

Simon:            			'Ik kwam Molenaar tegen'

Moeder(schrikt):
               			'Zie je wel....nu heb je een bon'

Simon:            			'Hij draaide z'n hoofd om'

Moeder(opgelucht):
               			'Hij mag ons...

Trix:             			'...maar als het die ander was geweest
               			hadden we een bekeuring gehad'

Moeder:            			'Bemoei jij er nou niet mee'

(winkelbel gaat, Trix praat in winkel met ouderling De Winter,
Trix komt huiskamer binnen)

Simon:            			'Ik kan toch niet met drie dozen
               			op de fiets...

Moeder:            			'Dan rijd je maar drie keer'

Moeder:            			'Nu nog klanten?'

Trix(zacht):         			'De Winter, mama...

Moeder:            			'Wat wil hij...?

Trix:             			'Hij wil u even alleen spreken'

Moeder:            			'Mij, wat wil die man. Hier, pak m'n schort'

(kamt haar, geritsel van kleren, verlaat huiskamer, in de
winkel zachte stemmen van moeder en De Winter:)

Moeder:            			'Dag De Winter, u wilt me spreken

De Winter:          			'Ja zuster, u eh, u weet toch van de 
               			eh..schuld die uw helaas zo jong overleden
               			man bij mij had'

Moeder(kalm):         			'Wij hadden geen geheimen voor elkaar, De                          
        				Winter'
               
De Winter:          			'Natuuurlijk zuster, iedereen wist hoe
               			dicht u bij elkaar stond.Ik ben helaas
               			genoodzaakt - u weet misschien dat ik aan
               			het uitbreiden ben, dat vergt allemaal
               			veel, veel geld - ik ben helaas daardoor
               			verplicht die lening op te zeggen. Ik wil
               			u natuurlijk wel enig respijt geven maar
               			laten we zeggen aan het eind van het jaar
               			wil ik toch wel de beschikking krijgen over 
               			het geld....'

(na 'ik ben helaas genoodzaakt' gaan stemmen nog meer verva-
gen, inmiddels in de huiskamer)

Simon:            			'Moet je weer stiekem luisteren...'

Trix:             			'Stil...ik wil het weten'

Simon(zacht):         			'Waar gaat het over'

Trix:             			'...over geld.....'

Tante Bet:          			'Trix ga bij die deur vandaan'                    

(De deur van de winkel naar buiten slaat dicht, moeder kmomt
kamer binnen, ze huilt)

Simon:            			'Wat moest hij'

Trix:             			'Waarom huilt u'

Tante Bet:          			'Elisabeth, sterk zijn'

Moeder:            			'De Winter...

Simon:            			'Is het om Klaasje?'

Moeder:            			'De Winter wil dat ik betaal'

Tante Bet:          			'Dat je betaalt, nu?'

Trix(paniek):         			'Mam, gaan we nu failliet?'

Simon(cynisch):			'...broeder De Winter...'

Tante Bet:          			'Stil, dat heeft er niets mee te maken'

Trix:             			'Is het veel?'

Moeder(beheerst):
               			'Arie had me al gezegd dat het kon gebeuren.
               			Ik geloofde hem niet'

Trix:             			'Hebben we het geld'

Moeder:            			'Dat is het niet. Maar ik vind het zo erg dat
               			die man ons niet vertrouwt'

Simon:            			'Waarom?'

Moeder:            			'Hij heeft het geld zelf nodig, zegt hij'

Simon:            			'Zeker om gif te kopen'


Simon(verteller):
               			'Ik voelde nog de woede over alle 
               			onrechtvaardigheid. Het hele dorp, de hele 
               			wereld stonk naar bederf. Niet het goede,                          
        				zoals de dominee zei, maar het kwaad dat 
               			de fabrikant aanrichtte overwon.
               			De groentenboer ging failliet nadat De Winter
               			hem niet meer wilde bevoorraden en zijn geld 
               			terugeiste. De vrouw van de groentenboer
               			ging tijdens een zware onweersbui als engel 
               			verkleed door het dorp en kondigde de jongste
               			dag aan. De man van Saar kon de schande
               			en de stigmatisering van zijn gezin niet 
               			langer verdragen, en wierp zich in de zaag-
               			machine van zijn timmermanswinkel.
               			Ik zag in de krant verschrikkelijke 
               			beelden van napalmslachtoffers in Korea. De
               			eerste keer dat ik televisie keek bij Beliam's 
               			ouders, steeg op het scherm een paddestoel 
               			omhoog in de Nevada-woestijn.

(flarden gedragen muziek, Kathleen Ferrier?)

Simon(monologue interieur):
               			'Was het verdriet over m'n vader? Was het 
               			omdat ik m'n onschuld verloor? Of had het
               			te maken met onbestemde gevoelens over nog
               			meer dreiging? Ineens haatte ik m'n na‹eve 
               			fantasieën over onzichtbaarheid. De enige 
               			manier om te verdwijnen was me af te keren
               			van mensen. En er kwam een dof gevoel over 
               			me van onverschilligheid en afkeer'  

36.INT.DAG WINKEL
                    - Storm op komst -
(Radioberichten met stormmeldingen van 2 februari, nieuwsuit-
zendingen na 17.00 hadden hoog watermeldingen)

Simon(verteller):
               			'Toen naderde, op zaterdagmiddag 2 februari,
               			uit het noord-noordwesten, met een snelheid
               			van 180 km per uur, een orkaan'
 
(storm, zwiepende telefoondraden, regen)

(Simon verdwijnt mopperend, Sjaan de vriendin van 
moeder komt binnen)

Sjaan:            			'Meid wat een wind'

Moeder:            			'Ik moet steeds aan die laatste keer denken'

Sjaan:            			'Ik zei het vanmiddag nog tegen Gerrit'

Moeder(met tranen):
               			'Arie wist het toen al dat we de laatste 
               			keer bij jullie waren'

Sjaan:            			'Gaat het met je?'

Moeder:            			'Het is niet gemakkelijk Sjaan'

Sjaan:            			'Je moet gauw komen. 

Moeder:            			'Volgende week, ik beloof het'

(Simon komt winkel binnen)

Moeder:            			'Is alles nu weg?'

Simon:            			'Alleen nog naar Huis en Hof'

Moeder:            			'Ik ben blij dat het erop zit'

Simon:            			'Ik kom er niet tegenop. Zal ik even
               			met de auto gaan'

Moeder:            			'Je gaat met de fiets'

(Simon verdwijnt mopperend)

Sjaan:            			'Het lijkt wel of het
               			steeds harder gaat waaien'

Moeder:            			'Pas maar op, het is al bijna donker'

Sjaan:            			'Ik heb voor de wind'

(deur winkel slaat dicht)

37.EXT.AVOND POLDERWEG
                    - Op de fiets; ratten - 
(Simon, buiten lopend naast zijn fiets, storm raast om hem
heen)

Simon(hijgend):			'...en dat voor een pak koffie en een pond
               			suiker....

Sjaan(passeert op fiets, roept in voorbijgaan):
               			'Simon! Jullie komen volgende week' 

Simon(roept):         			'Hoe is het met Nellie?'

Sjaan(half verstaanbaar):
               			'Ze wacht al.........je'

Simon(in zichzelf):
               			'Ze is in elk geval heel wat aardiger
               			dan Klaasje met die rot vader....

(passerende man):
               			'Jongen oppassen, d'r ligt ginds een telefoon-
               			paal om'

Simon(in zichzelf):
               			'Ik zie bijna niks....gedver, ratten...     
        				kkssss...'t lijkt wel een heel nest'

(uit de verte waaien flarden geluiden van luidende klok tege-
moet)

Simon:            			'Acht uur al...'

38.INT. AVOND KEUKEN
(geluid radio, nieuwsuitzending om half elf op 31 januari.
KNMI meldt dan noordwesterstorm:
               			'Boven het noordelijk en westelijk deel van de 
               			Noordzee woedt een zware storm tussen noodwest
               			en noord.........
(Simon komt thuis)

Moeder(ongerust):            
               			'Ik dacht dat je in de sloot was gewaaid'

Simon:            			'Ik heb alles moeten lopen'

Moeder:            			'Ik voel me zo gejaagd..., net alsof er weer
               			iets ergs gaat gebeuren'

Trix:             			'Erger dan toen kan niet meer'

Simon:            			'Zo gek.., ik zag allemaal ratten bij de 
               			dijk'

(geluid radio)        
               			'Het stormveld breidt zich uit over het zuide-
               			lijk en oostelijk deel van de Noordzee.Verwacht
               			mag worden ....'(over deze tekst heen stemmen :
               
Trix:             			'Ik denk niet dat ik veel zal slapen
               			met al die herrie'

Moeder:            			'De wind gaat vannacht wel liggen'

Radiouitzending weer luid(letterlijke tekst):
               			'....dat de storm de gehele nacht zal voortdu-
               			ren. In verband daarmee werden vanmiddag om
               			half zes de groepen Rotterdam, Willemstad en
               			Bergen op Zoom gewaarschuwd voor gevaarlijk
               			hoog water' 
                    
Simon:            			'Ik ga morgen uitslapen'

Moeder:            			'Maar je gaat wel naar de kerk'

(stilte in huis, storm wordt nog steeds sterker, dakpannen
rammelen, deuren en ramen trillen)

39.INT. NACHT SLAAPKAMER SIMON
                         - de dijk gebroken - 
Simon(verteller):
               			'Achteraf was misschien wel het opmerkelijkst
               			dat ik geen moment bang was. Dat ik niets ver-
               			moedde. Dat niemand iets vermoedde over wat er
               			zou kunnen gaan gebeuren. 
               			Die nacht liep om kwart over vier het water
               			over de rivierdijk de polder binnen. Een uur 
               			later brak de zeedijk en was het dorp van 
               			drie kanten door snel stijgend water omgeven. 
               			Op het telefoonkantoor probeerden telefonistes                        
               			wanhopig contact te krijgen met de buitenwe-
               			reld. Helaas, zo rapporterde de burgemeester
               			later, bleken de garnizoenscommando's in
               			Dordrecht en Rotterdam onbereikbaar. Iedereen
               			sliep'

(geluid van kleppende kerkklok, geluid dat sterker en zwakker
wordt door wind - storm is nu orkaan)

Moeder:            			'Simon, Simon'

Simon(onverstaanbaar gemompel)

Moeder:            			'Opstaan'

(buiten klinken verwarde stemmen, er wordt op ramen gebonsd)

Simon(schrik):        			'De klok klept! Er is brand!

Trix:             			'Waar?'

(Simon springt bed uit, kleedt zich haastig aan en rent -
gevolgd door moeder en Trix, naar beneden. Deur naar buiten
wordt geopend, klokgelui en storm wordt luider , zwiepende
draden van electriciteits- en telefoondraden)

40 EXT.NACHT STRAAT
                    - de polder staat blabk - 
Moeder(roept):        			'Wat is er aan de hand?'

Buurman:           			'De polder is ondergelopen'

(geluid van gutsend water door de goot voor het huis)

Simon:            			'De goot loopt over, zie je wel: ratten'

Moeder:            			'Komt het hier?'

Buurman:           			'Ik zou de kelder maar leeghalen'

Moeder:            			'Simon, zet in elk geval de margarine
               			op zolder'

41.INT. NACHT TRAP/KELDER/ZOLDER
                         - Margarine - 
(Simon en Trix gaan keldertrap af en brengen dozen
via trap naar zolder)

Simon:            			'Acht dozen, nog meer?'

Moeder:            			'Laat de rest maar staan, zo hoog komt 
               			het niet'

Simon(verteller):
               			'Het gebeurde wel eens dat bij een zware on-
               			weersbui de kelder onderliep of een gedeelte 
               			van de schuur onder water kwam te staan. Zo, 
               			dachten we, zou het nu weer gaan. Niemand 
               			besefte toen nog de ernst van de situatie.
               			Misschien dat het water over de dijken zou
               			kunnen stromen. Maar dat de dijken konden 
               			breken kon niemand geloven' 
               
(buiten, zware stem van ouderling/wethouder Bongers)
klok blijft kleppen, Simon en moeder gaan naar buiten)

42.EXT. NACHT STRAAT

Buurman(roepend):            
               			'Is er gevaar?'

Wethouder:          			'De dijken lopen over. De polder staat vol. 
               			Iedereen moet naar het dorp'

Simon(verteller):
               			'Ineens doemde hij op uit het duister van het
               			plein. Een vierkante, kaarsrechte man in hoge 
               			laarzen met een stormlamp. Het was wethouder
               			Bongers. Voor het eerst voelde ik sympathie
               			voor hem. Streng, maar rechtvaardig en nu                     
        				bewust van zijn verantwoordelijkheid. Hij riep,
               			bonsde op deuren en ramen, gooide stenen op de 
               			daken en schudde het dorp wakker. Ik wist dat
               			er iets ergs zou gebeuren maar voelde me 
               			tegelijk wonderlijk gerust' 

Moeder:            			'Wij ook?'

Wethouder:          			'Iedereen zeg ik'

Buurman:           			'Wat kan ik doen?'

Wethouder:          			'Ga naar de molen voor het dijkleger'

Buurman:           			'Is het verlaat al dicht?'

Wethouder:          			'Het komt er overheen. Er is een gat in de 
               			zeedijk. De toestand is kritiek'
Trix(huilend):
               			'We verdrinken...'

Simon(in zichzelf):
               			...gewassen van alle bederf...

(geluid van zware man in laarzen, wadend door enkele centime-
ters water over de straat, dat verdwijnt. Zijn stem wordt
enkele tientallen meters verder met dezezlfde boodschap weer
gehoord)

(geluid van vallende dakpannen)

Moeder:            			'Wat zullen we doen'

Buurman:           			'Direct vertrekken. Ik ga naar de molen'

Wethouder(vanuit de verte):
               			'Het water komt. Iedereen naar het dorp....

Simon(verteller):
               			'Als een schim verdween hij in de duisternis.
               			Het was de laatste keer dat ik hem zag. 
               			Zeshonderd meter verder zette hij de sirene 
             			van de vlasfabriek in werking. Pas toen keerde
               			hij zich om en ging, met de wind in de rug en
               			wadend over het water op de Dwarsweg, in draf
               			naar huis om zijn vrouw
               			en negen kinderen in veiligheid te brengen'

(geluiden als eerder, verwarde stemmen)

Trix(in paniek):
               			'We verdrinken...'

Moeder:            			'Het kistje met de papieren, de portefeuil-
               			le....'

Simon:            			'...heel de straat staat al blank...                           
               
(Simon rent huis in en uit)

Moeder(huilend):
               			'Was Arie er nu nog maar...

Simon:            			'In de auto...

Trix:             			'Dat mag niet..'

Moeder(beslist):
               			'Simon rijdt'

(schuurdeur die knarsend wordt opengetrokken)

Moeder:            			'Wat doe je nou?

Simon(hijgend en sjouwend):
               			'...drie kisten eieren, ik neem ze mee...

Moeder(boos):         			'..laat dat..., schiet op...

(geluid van kolkend water, deur auto wordt dichtgeslagen, nog
een deur, auto start, wegrijdende auto)

43.INT. OCHTEND AUTO
                    - In de auto - 
Trix(paniek):         			'Hij rijdt ons dood...

Moeder:            			'Hou je mond...'

(auto moeizaam door water, klok is opgehouden met kleppen,
wind is iets minder geworden)

Simon(gespannen):            
               			'...ik zie niemand meer...'

Moeder:            			'... pas op, koeien...'

Trix:             			'...we halen het niet...

Simon(verteller):            
               			'Ik kende op dat moment zelfs geen verbazing.
               			Het leek alsof het water er altijd was geweest.
               			Als in een droom laveerde ik tussen de koeien,
               			die waren losgesneden uit de stal. Ik ontweek 
               			een mesthoop die was gaan drijven, een spekton
               			rolde bonkend tegen de auto aan. In de verte,
               			in de schemer van de ochtend zwaaide een man
               			die tot in middel in het water stond, dat ik
               			terug moest'

Moeder(luid) :        			'...ginds staat de dokter...'

Trix:             			'... naast z'n auto, hij zwaait...

Simon:            			'...we moeten terug, het is daar te diep'

(auto die in achteruit wordt gezet en draait)

Simon(verteller):
               			'Ongeveer op dat moment brak het water uit
               			zeven gaten in de zeedijk. Vanuit de 
               			de verte naderde een anderhalve meter hoge                        
               			muur van water die mensen meesleurde, huizen 
               			verwoeste, en het land bedolf. Ik hoorde 
               			een ruisend geluid dat overging in geraas.
               			Ik beleefde het als in een droom. Alsof het
               			ging om een machtig slottoneel aan het eind van
               			een periode van rampspoed en bederf. Alsof
               			alle vuilheid werd weggewassen'                         
               
(bruisend geluid, motor slaat af, Trix die biddend achter 
in auto zit)

Trix(bibberend):
               			'Here, here, here, help alstublieft, help
               
Simon:            			...o god....

(startend geluid, motor slaat weer aan)

Moeder(roept):        			'Wat doe je nou?'

Simon:            			'Ik neem het lange slob, daar is het hoger'

(gegier van motor die op hoge toeren draait)

Trix:             			'We halen het niet'

Moeder:            			'Doorgaan, doorgaan..., heer help ons'

Simon:            			'Hou vol....motor, hou vol...

Simon(verteller):
               			'We waren de laatste die de kom van het dorp 
               			bereikten. Verdwaasd zitten we uren lang                           
        				zwijgend in de auto. Rondom ons huilende mensen
               			ontreddering en angstige spanning. De eerste  
        				dode koeien spoelden aan met 
               			vreemd opgezwollen buiken. Pas veel later                          
        				zouden we horen hoe - op het moment dat wij met
               			achter ons de oprijzende muur van water het
               			dorp bereikten - de wethouder met zijn 
               			vrouw en zes kinderen in een gat van de dijk
               			liepen en verdronken. Hoe mensen op hun vlucht
               			en in slaap werden verrast en omkwamen. We 
               			stonden pal tegenover het huis van fabrikant
               			De Winter. Moe, hongerig, verslagen'


(zittend in de auto, rondom het geluid van loeiende koeien en 
heen en weer lopende mensen)

Man(1):            			'...wie heeft mijn vrouw gezien, wie heeft...                       

Man(2):            			'...ik werd opgetild en meegesleurd....

Vrouw(1)           			'...Bongers zei dat we naar het dorp moesten,
               			hij heeft ons gered...

Vrouw(2)           			'...we zijn gestraft, dit is een straf...

Man(1)            			'...alles is weg, alles is weg...

Man(2)            			'...ik kon me vastklampen aan een balk en
               			toen ...

Vrouw(2)           			'...het is een zondvloed, een zondvloed...                         
          
Moeder:            			'Alles kwijt...'

Simon(pijnlijk getroffen:                       
               			'...kijk, broeder De Winter....

Moeder:            			'...nu begrijp ik waarom Arie zo vroeg
               			heen moest gaan....


Trix:             			'...kijk niet zo, laat die mensen..'

Moeder:            			'...dit is hem allemaal bespaard gebleven...'

Simon(kwaad):         			'...Alles gaat daar gewoon door...'

Trix:             			'...laat ze....

Simon(smalend):
               			'..broeder de Winter, zelfs de servetten
               			liggen op tafel...

Moeder:            			'..Hoe zou het met Sjaan en Gerrit zijn?'

Trix:             			'...en met Klaasje en Gert...'

Simon:            			'Nu gaat hij ook nog uit de bijbel lezen'

Simon(mompelend):
               			'De ratten overleven alles'

(deur auto gaat open en dicht)

44 EXT.DAG ROEIBOOT
Simon(verteller):
               			Ik herinner me hoe ik die middag met Beliam
               			over een stuk dijk liep naar de molen, die 
               			gespaard was gebleven. Overal rondom ons was
               			water. Mensen zwaaiden vanaf zolders en daken                        
               			van ondergelopen huizen met lakens. Tegen de 
               			dijk lag wrakhout en honderden lijken van 
               			paarden en koeien. En met een schok herkende 
               ik de restanten van de barak waarin Gerrit,
               Sjaan, Gert en Klaasje hadden gewoond'

(geluid van een roeiboot, roeispanen die traag in water gaan,-
stil en vredig -)

Simon:            'Het lijkt wel of alles veranderd is'

Beliam:            'Dat komt door al die troep en modder'

Simon:            'Dat bedoel ik niet'

Beliam:            'Alles is kaal'

Simon:            'Je begrijpt me niet'

Beliam:            'Wat niet?'

Simon:            'Het is net alsof ik dit voor het eerst zie'

Beliam:            'Dat komt omdat je een tijd geëvacueerd bent
               geweest'

Simon(ongeduldig):
               'Nee, 't is anders, alsof ik alles nu met 
               andere ogen zie'
(stilte)

Simon:            'Het is al drie maanden geleden'

Beliam:            'Het duurt nog jaren voor alles 
               opgeruimd is'

Simon(verteller):
               'Pas weken later werden hun lichamen gevonden.
               Sjaan had nog haastig een wintermantel 
               aangetrokken. Gerrit en de kinderen waren in 
               pyama's. De watervloed moet hun houten huis
               hebben opgetild en neergesmeten.  
               
(klokgelui, roeien)

Simon:            '...alsof alles sterker is geworden,dieper..'

Beliam:            'Er ligt hier van alles'             
(stilte)

Beliam:            'Wat een rotzooi'

Simon(verteller):
               'De verbondenheid en harmonie op het dorp
               duurden maar even. Er ontstonden conflicten 
               over de verdeling van geschonken goederen.
               De taxateurs van het rampenfonds kwamen 
               tientallen keren opgaven tegen van 
               dezelfde verloren bromfiets en dezelfde
               naaimachine. Cynici hadden een nieuw gebed
               bedacht: 'O here geef ons heden ons 
               daaglijks brood en ieder jaar een waters-
               nood. 
               

Beliam:         '..en die stank...

Simon:            '...Wat is dat....?

Beliam:            '...waar...'

Simon:            ' ginds tussen die spruiten'

Beliam:            '...een pop, een grote pop...

(boot stoot tegen de oever)

Simon:            'Ik ga kijken, wacht...'

(geluid van rennen)

Beliam:            'Wat is het...?'

Simon:            '....Ooh....'

Beliam:            '...zeg het nou...'

Simon(komt terug, huilt) 

Beliam:            '...is het....?'

Simon:            'het is geen pop, het is een kind'

Simon(verteller):
               'Het was het jongste kind van de wethouder.
               Ik sprong in de boot en roeide in een waas van
               tranen naar de brug, waarover de weg naar
               het dorp ging. Roepend, schreeuwend. En plot-
               seling was daar Molenaar, de agent die me nooit
               had willen bekeuren. Hij ging op de plaats                        
               zitten waar Beliam had gezeten en ik roeide hem
               naar de plaats waar het lijkje lag. Toen we 
               terug gingen stond hij achter mij en hield me 
               vast. En ik herinner me wat hij zei toen hij 
               op de wal stapte. Hij zei, jongen je hebt te 
               veel gezien om nog een kind te zijn.

(klokgelui)
Polderpers