Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars

De provincie heeft steviger typen mensen nodig die gezaghebbend zijn

In de afgelopen maanden publiceerde B&G-magazine drie verhalen over de macht en kracht van de provincie. Die zijn nogal pover. Commissarissen van de koningin klagen over het niveau van hun ambtenaren (Zeeland), maken zich boos over het gedrag van gemeenten die soms het provinciaal bestuur misleiden (Friesland) en moeten lijdzaam toezien hoe hier en daar … “De provincie heeft steviger typen mensen nodig die gezaghebbend zijn” verder lezen

Hoe een onhandigheidje van een minister tot een booming economie in het noorden leidde

Het is niet precies duidelijk of het nu ondanks of dankzij mevrouw Margreeth de Boer kwam dat het noorden van het land een booming economie werd. Feit is dat ze absoluut geen fan was van de idee om van Noord-Nederland een nieuwe economische corridor te maken. Ooit, toen ze nog minister was van VROM, verdedigde … “Hoe een onhandigheidje van een minister tot een booming economie in het noorden leidde” verder lezen

In Gelderland wordt niet meer gepraat over aantallen woningen maar over de kwaliteit ervan

De goede woning Op de goede plaats Op het goede moment In het Gelderse rivierengebied is sinds kort het woord woningbouwcontingent op de gemeentehuizen geschrapt. Geruisloos is daarmee de ijzeren wet verdwenen die gemeenten ketende aan een vooraf vastgesteld aantal woningen dat over en reeks van jaren mocht worden gebouwd. Zoveel en niet meer. In … “In Gelderland wordt niet meer gepraat over aantallen woningen maar over de kwaliteit ervan” verder lezen

‘Wat we niet moeten doen is de oplossing voor west-Nederland opleggen aan de rest, we moeten erkennen dat er verschillen zijn.’

Anderhalve eeuw geleden telde Nederland zestienhonderd gemeenten, er bestonden zo’n drieduizend waterschappen en er waren elf provincies. Vandaag is het aantal gemeenten beneden de vijfhonderd gedaald en zullen er weldra nog vijfentwintig waterschappen over zijn. Maar het aantal provincies veranderde niet noemenswaard. Dankzij nieuw gewonnen land werden het er zelfs twaalf. Had Thorbecke dan zo’n … “‘Wat we niet moeten doen is de oplossing voor west-Nederland opleggen aan de rest, we moeten erkennen dat er verschillen zijn.’” verder lezen

Aannemers zijn niet melaats, maar het is beter dat een wethouder niet met hen praat

De uitkomst van het onderzoek naar de bouwfraude laat overal sporen achter. Gemeenten als Arnhem, Utrecht en Scheemda willen geld terug van bouwbedrijven die hun te hoge bedragen in rekening brachten. Hoorn heeft laten weten een eigen gedragscode te zullen opstellen om ongewenst gedrag bij aanbestedingen te voorkomen. De VNG herinnert aan de handreiking die … “Aannemers zijn niet melaats, maar het is beter dat een wethouder niet met hen praat” verder lezen

In de Europese steden ontbreekt het aan visie over aanpak sociale problemen

In het voorjaar publiceerde Euricur, het Europees Instituut voor vergelijkend stedelijk onderzoek – een onderdeel van de Erasmus Universiteit -, de resultaten van een studie ‘naar de rol van het organiserend vermogen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het stedelijk sociaal beleid’. Eenvoudiger gezegd, wetenschappers gingen na hoe grote steden omgaan met de harde kern … “In de Europese steden ontbreekt het aan visie over aanpak sociale problemen” verder lezen