Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars

Een spijkerwand in de dijk

In het begin was er licht en ruimte en veen en moeras. Toen kwamen de eerste kolonisten die zich vestigden op de hogere vloedwallen rondom kreken en langs rivieren. Ze wierpen terpjes op om zich te beschermen tegen hoog water. Ze legden aarden wallen aan van terp tot terp waardoor omkade gebieden ontstonden. De kaden … “Een spijkerwand in de dijk” verder lezen

De dijkwerker

Er bestaat geen onaantrekkelijker dijkdorp dan Hellouw. Het ligt stil en schuldig aan de Waal. Twee straten met smakeloos gepleisterde huizen. Een winkel die vloerbekleding en levensmiddelen verkoopt en een café dat stinkt naar frituur. Een weg loopt dood in het veld. Er staan kleine daggelderswoningen en er leven nederige mensen. Het grint op het … “De dijkwerker” verder lezen

De steenzetter

Een winterse dag in februari aan de dijk tegenover Brakel. Vanuit een knotwilg vorst een buizerd met strenge blik de uiterwaard. Op de strekdam staart een aalscholver gespannen in het water. Het is roerloos stil, zelfs de schepen in de rivier gaan gedempt voorbij. Dan opeens een verdragend geluid dat ik bijna vergeten was. Het … “De steenzetter” verder lezen

Het debâcle van Brakel

Bij de toegangswegen naar de polders stonden borden met welkom thuis. Politieagenten hadden de opdracht gekregen vrolijk te wuiven. Er waren bloemen van het waterschap. En op de derde dag na de terugkeer van de evacuées, viel er een brief op de mat, gericht aan de inwoners van het rivierengebied. ‘Ons gebied is op het … “Het debâcle van Brakel” verder lezen

Alles wat wegzinkt komt weer boven

Op een mooie dag kan je, vanuit een vliegtuig op een kilometer uit de kust van Katwijk, Brittenburg zien. Een vreemde, donkere plek in het water. Als het hard waait breken de golven er op de ondiepte en ligt de branding op een onvermoede plaats. Brittenburg was een Romeins fort, dat ooit op een strandwal … “Alles wat wegzinkt komt weer boven” verder lezen

Woordenlijst

Bandijk – Een dijk die de rivier binnen zijn winterbed houdt, is een bandijk of winterdijk. Benedenrivierengebied – Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten westen van de lijn Schoonhoven, Werkendam, Dongemond, inclusief Hollands Diep en Haringvliet, zonder de Hollandse IJssel. (Binnen)berm – Een extra verbreding aan de landzijde van de dijk om het … “Woordenlijst” verder lezen