Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars
Izzy F.Stone, journalist 1907-1989, editor I.F.Stone’s weekly: ‘Alle regeringen worden geleid door leugenaars

Een lacune in kennis

Het was maandagmorgen negen uur. Binnen in het rampencoördinatiecentrum van Nijmegen beleefde burgemeester D’Hondt zijn finest hour. Hij genoot van alle belangstelling. Hij dirigeerde zijn collega’s in de regio tot evacuatie. En hij stelde openlijk de competentie van Terlouw ter discussie. In tijden van dreigende rampspoed en gevaar was de burgemeester de baas. Daarna kwam … “Een lacune in kennis” verder lezen

Een figurant in een film

‘De vluchtmassa wordt door een bedreiging in het leven geroepen. Kenmerkend voor haar is dat alles vlucht; alles wordt meegetrokken. Het gevaar waardoor men bedreigd wordt, is voor allen hetzelfde. (…) Men vlucht gezamenlijk, daar het zo beter vluchten is. De impuls is dezelfde, de energie van de een verhoogt die van de ander, de … “Een figurant in een film” verder lezen

Twee legendarische scheuren

Terwijl tweehonderdduizend mensen op de vlucht waren uit het rivierengebied, beleefde de berichtgeving over het hoge water twee dramatische hoogtepunten. Die ging over de scheur van Hurwenen en de scheur van Ochten. Maar de ene scheur was een verzinsel van journalisten en de andere scheur bestond al zeventig jaar. Toch deden de dijkgraaf en de … “Twee legendarische scheuren” verder lezen

De nijd van de kleine autoriteit

‘Ik denk dat sommige gemeentebestuurders het mooi vonden nou eens te laten zien wat ze allemaal konden met hun rampbestrijdingsplannen. Er zijn er veel te veel voor radio en televisie geweest die ineens dijkgraaf waren en pleidooien hielden voor veiligheid. Mensen om wie ik eigenlijk hard moest lachen. Zo’n De Jong van de Tieler- en … “De nijd van de kleine autoriteit” verder lezen

Een republiek van boeren

Mijn eerste grote liefde was de dochter van de dijkgraaf. Ze had sproeten, was rossig en zacht en ze reed in een Renault Dauphine. Ik was achttien en de wereld bestond uit het dorp, de polder, de rivier en de grote rivier. Haar vader was de grootste boer uit de omtrek. Met tachtig bunder eigen … “Een republiek van boeren” verder lezen

De woede van een dijkbewoner

Het was niet eenvoudig te zeggen wie schuld had aan de tragische toestand waarin Toon van Rooijen terecht was gekomen. Wel was duidelijk dat na het bezoek van de opzichter alles veranderde. Vanaf die dag stikte hij in woede. Vanaf die dag liep hij met zwaaiende stappen over de dijk. Hij hield lange tirades tegen … “De woede van een dijkbewoner” verder lezen